Jubmes banka Beograd                    

 

 

 

Sedište: Beograd  

Osnovana: 1979.god. 

Broj ekspozitura: 1 

Broj bankomata: 1 

Call centar: 011/2205-500 

Email: jubmes@jubmes.rs

Website: www.jubmes.rs

 

 Jubmes banka je osnovana 1976.godine i sve do početka 90-tih godina je poslovala kao izvozno-kreditna agencija u region Istočne I Centralne Evrope. Zaključila je više sporazuma o saradnji sa vodećim agencijama za osiguranje i kreditiranje izvoznih poslova i investicija u inostranstvu (HERMES, ECGD, COFACE, OND, SACE, NCM, DUCROIRE, MIGA i druge) i imala je status posmatrača u Bernskoj uniji. 1989.godine postal je prva banka u bivšoj SFRJ i bila je organizovana kao deoničarsko društvo. Zahvaljujući veoma uspešnom poslovanju oktobra 1997.godine Jubmes banka je transformisana u komercijalnu banku.  

Danas Jubmes banka nudi svojim klijentima širok asortiman usluga u dinarskom i deviznom poslovanju i odobrava razne vrste dugoročnih i kratkoročnih kredita. Takodje u ponudi ima iznajmljivanje sefova za čuvanje vrednih stvari.  

JUBMES banka a.d. Beograd je zajedno sa udruženjem banaka Srbije i još 15 poslovnih banaka osnovala preduzeće za procesiranje platnih kartica "CHIP CARD d.o.o". A u saradnji sa Institutom za majku i dete, Novi Beograd 1992. godine osnovala je Humanitarnu fondaciju "Za decije srce" u cilju prikupljanja humanitarne pomoci i opremanja Odeljenja za deciju kardiohirurgiju.

Jubmes banka je mešovita banka i ima oko 900 akcionara. Najviše akcija se nalazi u vlasništvu pravnih lica 82,13%, dok se u vlasništvu fizičkih lica nalazi 5,93% akcija, a 11,92% akcija su kastodi računi.  

Jubmes banka ima veliko iskustvo u poslovima izvoza, i odobravanja kredita za finansiranje izgradnje objekata u inostranstvu, kao i na poslovima kofinansiranja sa Svetskom bankom, Afričkom bankom za razvoj i Saudijskim fondom. Takodje ima i višegodišnje iskustvo u pružanju saveta za učestvovanje na medjunarodnim licitacijama.

 

Poslovnice: 

 

JUBMES Banka A.D. Beograd 

Bulevar Zorana Djindjica 121 

Beograd Bankomati: 

 

JUBMES Banka A.D. Beograd 

Bulevar Avnoja 121 

Novi Beograd 

  Bookmark and Share