Istarska kreditna banka Umag          
 

 

 

Sedište: Umag  

Osnovana: 1956.godine 

Broj ekspozitura: 25 

Broj bankomata: 32 

Broj zaposlenih: preko 200 

Kontakt telefon: +385(0)52 702 300 

Email: callcentar@ikb.hr 

Website: www.ikb.hr 

 

 

Istarska kreditna banka Umag d.d. je osnovana 1956.godine kao lokalna banka pod nazivom Istarska komunalna banka i štedionica Pula, Filijala Umag. 1961.godine osnovane su samostalne komunalne banke na Poreštini i Bujštini. 1964.godine Komunalna banka Umag i Komunalna banka Poreč spojene su u Istarsku kreditnu banku Umag i od tog perioda Banka posluje pod sadašnjim imenom. Stalno se razvija i od 1990.godine posluje kao deoničarsko društvo. Na početku svog rada Banka je imala samo nekoliko zaposlenih, a danas zapošljava preko 200 radnika sa 25 poslovnica i postala je međunarodno priznata finansijska ustanova. Istarska kreditna banka Umag d.d. je članica FOREX-a, SWIFT-a, povezana je i na Reuters Money 2000 Service. Takođe je i članica MBU mreže bankomata, a od 1989.godine je članica kartičnih organizacija MasterCard i VISA. 

Istarska kreditna banka Umag d.d. se trudi da pruža brzu i kvalitetnu uslugu svojim klijentima, širi spektar svojih proizvoda i usluga. Takođe posluje veoma uspešno sa inostranstvom, obavlja brokersko dilerske poslove, poslove osiguranja i mnoge druge bankarske poslove. 

 

Poslovnice: 

 

POSLOVNICE 

ADRESA 

TELEFON 

FAX 

POSLOVNI CENTAR UMAG – BUJE – NOVIGRAD 

Podružnica UMAG - sjedište 

Ernesta Miloša 1 

052 702 300 

052 702 388 

Poslovnica UMAG-UTC 

Robna kuća UTC 

1. svibnja bb 

052 741 082 

052 741 082 

Poslovnica SAVUDRIJA 

Bašanija bb 

052 759 547 

052 759 291 

Poslovnica BRTONIGLA 

Trg. Sv. Zenone 4 

052 774 430 

052 774 430 

Poslovnica BUJE 

Trg J.B.Tita 1 

052 772 271 

052 772 431 

Poslovnica NOVIGRAD 

Murvi 15 

052 757 414 

052 757 145 

POSLOVNI CENTAR POREČ – PAZIN 

Podružnica POREČ 

Partizansko šetalište 5a 

052 429 050 

052 451 453 

Poslovnica POREČ 

Aldo Negri 2 

052 427 383 

052 431 832 

Poslovnica POREČ (TRŽNICA) 

Partizansko šetalište 4 

052 453 259 

052 453 259 

Poslovnica VRSAR 

Obala J.B.Tita 27 

052 441 130 

052 442 074 

Poslovnica VIŠNJAN 

Istarska 1 

052 449 420 

052 449 369 

Poslovnica TAR 

Borgo bb 

052 443 757 

052 443 767 

Poslovnica PAZIN 

Trg slobode 2 

052 624 557 

052 621 160 

Poslovnica ŽMINJ 

Pazinska bb 

052 846 270 

052 846 490 

Poslovnica MOTOVUN 

Kanal 5 

052 681 571 

052 681 572 

POSLOVNI CENTAR PULA – ROVINJ – LABIN 

Podružnica PULA 

Jurja Žakna 4b 

052 222 330 

052 215 973 

Poslovnica Robna kuća Pula 

Dalmatinova 3 

052 215 977 

052 215 750 

Poslovnica PULA-VERUDA 

Tomassinijeva 32 

052 392 193 

052 392 195 

Poslovnica ROVINJ 

Stjepana Radića 9 

052 845 070 

052 845 079 

Poslovnica LABIN 

Zelenice 10 

052 881 051 

052 881 053 

POSLOVNI CENTAR RIJEKA – BUZET 

Podružnica RIJEKA 

Janeza Trdine 6   

051 213 360 

051 212 253 

Poslovnica OPATIJA 

Maršala Tita 140/3 

051 271 841 

051 271 681 

Poslovnica VIŠKOVO 

Viškovo 2 

051 504 320 

051 504 325 

Poslovnica BUZET  

Trg Fontana 2   

052 663 417 

052 663 393 

POSLOVNI CENTAR ZAGREB 

Poslovnica ZAGREB 

Radnička cesta 34 

01 60 40 589 

01 60 40 615 

 

 

  Bankomati: 

 

1. Umag, E. Miloša 1 

2. Umag, 1. Svibnja bb 

3. Umag, Obala J.B. Tita 9 

4. Savudrija, Bašanija bb 

5. Buje, J.B.Tita 1 

6. Novigrad, Murvi 15 

7. Novigrad, Veliki trg 9 

8. Novigrad, C. Grisi 5 

9. Novigrad, Mareda bb 

10. Buzet, Trg Fontana 2 

11. Buzet, OMV Koreniki bb 

12. Pazin, trg slobode 2 

13. Žminj, Pazinska cesta bb 

14. Poreč, Partizanski šetalište 5a 

15. Poreč, Aldo Negri 2 

16. Poreč, Partizansko šetalište 4 

17. Poreč, Bijela uvala bb 

18. Zagreb, Radnička cesta 34 

19. Sv. Lovreč, Gradski trg 4 

20. Vrsar, J.B.Tita 27 

21. Višnjan, Istarska 1 

22. Rovinj, S. Radića 9 

23. Rovinj, Mercator B. Božić 4c 

24. Labin, Zelenice 10 

25. Motovun, Kanal 5 

26. Pula, J. Žakna 4b 

27. Pula, Dalmatinova 3 

28. Pula, Tomassinijeva 32 

29. Medulin, Osipovica bb 

30. Rijeka, Janeza Trdine 6 

31. Opatija, M.Tita 140/3 

32. Viškovo, Viškovo 2 

 

  Bookmark and Share