Investiciono-komercijalna banka Zenica

 

 

Sedište: Zenica  

Osnovana: 1957.godine 

Broj ekspozitura: 9 

Broj bankomata:  10 

Kontakt telefon: +387 32 448 400 

Email: ikbsejo@ikbze.com.ba 

Website: www.ikbze.com.ba 

 

 

Investiciono-komercijalna banka d.d. Zenica započela je svoje poslovanje 1957. godine kao Komunalna banka Zenica, potom je promenila naziv u  Kreditna banka Zenica, pa PSB Osnovna banka Zenica, dok je 1990. godine dobila današnji naziv. Sedište se nalazi u Zenici, sa razvijenom poslovnom mrežom u Kaknju, Zavidovićima, Maglaju, Žepču, Visokom, Jelahu, u Srednjo-bosanskom kantonu - u Busovači i u Sarajevu. Posluje kao deoničarsko društvo sa 100% privatnim kapitalom, a vlasničku strukturu čine 55% pravna lica i ostatak od 45% fizička većinom iz Bosne i Hercegovine, Slovenije i Austrije. Investiciono-komercijalna Banka d.d. Zenica nosilac je privrednog razvoja u Zeničko-dobojskom kantonu. U planovima ima da nastavi sa pozitivnim trendom poslovanja i poslovnom politikom, sa ciljem da zadovolji svoje klijente 

 

 

 Poslovnice: 

 

1. Ekspozitura Jelah 

Braće Kotorića br.16, Jelah 

 

2.  Ekspozitura Maglaj 

Ilijasa Smailagića 1, Maglaj 

 

3.  Zavidovići, 

 Safvet bega Bašagića 7, Zavidovići 

 

4.  Agencija Žepče 

Ulica Prva bb,  Žepče 

 

5. Ekspozitura Kakanj 

Alije izetbegovića bb, Kakanj 

 

6.  Ekspozitura Sarajevo 

Trg  međunarodnog  prijateljstva 15, Sarajevo 

 

7.  Ekspozitura Busovača 

Branitelja domovine bb, Busovača 

 

8.Zenica 

Trg Bosne i Hercegovine broj 1, Zenica 

 

9. Ekspozitura Visoko 

Alije Izetbegovića 10 A, Visoko 

 

Bankomati: 

 

1. IK BANKA DD ZENICA-Centrala 

Trg BiH broj 1, Zenica 

 

2. Agencija Titova 

Lonđa 88, Zenica 

 

3. Poslovni prostor "Tifa" Zenica 

Aska Borića 25, Zenica 

 

4. Ekspozitura Busovača 

Branitelja domovine bb, Busovača 

 

5. Poslovni prostor Merkato" Kakanj 

Alije Izetbegovića bb, Kakanj 

 

6. Ekspozitura Visoko 

Alije Izetbegovića 10 A, Visoko 

 

7. Ekspozitura Sarajevo 

Trg međunarodnog prijateljstva 15, Sarajevo 

 

8. Ekspozitura Zavidovići 

Safvet bega Bašagića 7, Zavidovići 

 

9. Ekspozitura Maglaj  

Ilijasa Smailagića 1, Maglaj 

 

10. Ekspozitura Jelah 

Braće Kotorića bb, Jelah 

 

 

  Bookmark and Share