Invest banka Podgorica

 

 

 

 


Sedište: Podgorica  

Osnovana: 1961.godine 

Kontakt telefon:  +382 (0)81 407 900 

Website: www.invest-banka.com 

 Invest banka je prvenstveno osnovana pod nazivom Pljevaljska Banka. 2002.godine izvršena je preregistracija banke kod Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici, a sredinom 2006.godine na javnom tenderu grupa firmi u sastavu Atlas grupe kupila je akcije Banke i postala njen većinski vlasnik. Krajem 2006.godine grupa akcionara je donela odluku da Banka dobije novo ime, novo sedište, a samim tim je izmenila i Statut Banke. Od tada je poznata pod nazivom Invest Banka Montenegro (IBM) sa sedištem u Podgorici. 

Od kada je u sastavu Atlas grupe Invest Banka beleši ubrzan rast. Danas je prva investiciona banka u Crnoj Gori, a cilj joj je da to mesto i zadrži i da dospe među prve tri investicione banke na Balkanu. U svom poslovanju Invest Banka nije samo posvećena privatnom sektoru već i prati razvoj regiona. Bavi se takođe i finansijskim inženjeringom tj. pomaže klijentima u prikupljanju sredstava na tržištu kapitala. Invest Banka pruža usluge platnog prometa u zemlji i inostranstvu. Zapošljava vrhunski internacionalni kadar i razvila je veoma razgranatu poslovnu mrežu.   

 

  Bookmark and Share