Intesa Sanpaolo Banka Sarajevo

 

 

Sedište: Sarajevo  

Osnovana: 1972.godine 

Broj ekspozitura: 48 

Broj bankomata: 85 

Kontakt telefon: +387 33 497 555  

Email: info@intesasanpaolobanka.ba 

Website: www.intesasanpaolobanka.ba 

 

 

Poslovnice: 

Filijala Sarajevo: 

 

Poslovnica 
Centar 

71000 

Sarajevo 

Obala Kulina Bana 9 a 

Poslovnica 
Titova 

71000 

Sarajevo 

M Tita 56 

Poslovnica 
Alipašina 

71000 

Sarajevo 

Alipašina 1 

Poslovnica 
Dobrinja 

71000 

Sarajevo 

Nurije Pozderca 6 

Poslovnica 
Vogošća 

71320 

Vogošća 

Jošanička 84 

Poslovnica 
Otoka 

71000 

Sarajevo 

Gradačačka bb 

Poslovnica 
Šipad 

71000 

Sarajevo 

Zmaja od Bosne 74 

Poslovnica 
Ciglane 

71000 

Sarajevo 

Merhemića trg br. 1 

Poslovnica 
Grbavica 

71000 

Sarajevo 

Zagrebačka 2-4 

Poslovnica 
Ilidža 

71000 

Sarajevo 

Rustempašina 23  

 

 

 

      Filijala Zenica: 

 

Poslovnica 
Zenica 

72000 

Zenica 

Londža 81 

Poslovnica 
Park 

72000 

Zenica 

Maršala Tita bb 

Poslovnica 
Bugojno 

70230 

Bugojno 

ul.Sultan 
Ahmedova br.82 

Poslovnica 
Žepče 

72230 

Žepče 

Ulica prva bb 

Poslovnica 
Jelah 

74264 

Jelah 

Titova bb 

Poslovnica
Travnik 

72270 

Travnik 

Bosanska 129 

Poslovnica 
Novi Travnik 

72290 

Novi Travnik 

Kralja Tvrtka bb 

Poslovnica 
Jajce 

70101 

Jajce 

Hrvoja Vukčića 
Hrvatinića bb 

Poslovnica 
Vitez 

72250 

Vitez 

Tržni centar 
FIS Vitez 

Poslovnica 
Kiseljak 

71250 

Kiseljak 

Josipa bana 
Jelačića bb 

Poslovnica 
Kakanj 

72240 

Kakanj 

Alije Izetbegovica  GS 

Poslovnica 
Breza 

71370 

Breza 

Bosanska bb 

Poslovnica 
Visoko 

71300 

Visoko 

Alije Izetbegovića 1  

Filijala Tuzla: 

 

Poslovnica 
Tuzla 

75000 

Tuzla 

Korzo O 13  

Poslovnica 
Slatina 

75000 

Tuzla 

Univerzitetska bb 

Poslovnica 
Gračanica 

75320 

Gračanica 

Fridriha Foglera 6 

Poslovnica 
Gradačac 

76250 

Gradačac 

H.K.Gradaščevića bb 

Poslovnica 
Srebrenik 

75350 

Srebrenik 

21. Srebreničke 
Brigade bb 

Poslovnica 
Odžak 

76290 

Odžak 

Titova bb 

Poslovnica 
Brčko 

76120 

Brčko 

Bulevar Mira 8 

Poslovnica 
Bijeljina 

76300 

Bijeljina 

Gavrila Principa  4 

  

 

Filijala Mostar: 

 

Poslovnica 
Mostar 

88000 

Mostar 

Alekse Šantića 2 

Poslovnica 
Avenija 

88000 

Mostar 

Kralja Tomislava 61 

Poslovnica 
ERO 

88000 

Mostar 

Kardinala Stepinca 2 

Poslovnica 
Čapljina 

88300 

Čapljina 

Dr. Ante Starčevića bb 

 

Poslovnica 
Čitluk 

88260 

Citluk 

Broćanski trg bb 

Poslovnica 
Široki Brijeg 

88220 

Široki Brijeg 

Dr. Ante 
Starčevića 128 

Poslovnica 
Posušje 

88240 

Posušje 

Fra Grge Martića bb 

Poslovnica 
Livno 

80101 

Livno 

Gabrijela Jurkića bb 

Poslovnica 
Tomislavgrad 

80240 

Tomislavgrad 

Mijata Tommića bb 

Poslovnica 
Kupres 

80320 

Kupres 

Splitska bb 

Poslovnica 
Glamoč 

80230 

Glamoč 

Dr.Ante Starčevića bb 

Poslovnica 
Drvar 

80260 

Drvar 

Kralja Tomislava 15 

Poslovnica 
Ljubuški 

88320 

Ljubuški 

Zrinsko-
Frankopanska bb  

 

Filijala Banja Luka: 

 

Poslovnica 
Banja Luka 

78000 

Banja Luka 

Braće i majke 
Marije Mažar 24 

Poslovnica 
Jevrejska 

78000 

Banja Luka 

Jevrejska bb 

Poslovnica 
Nova Varoš 

78000 

Banja Luka 

Milana Radmana 10  

 

Bankomati: 

 

1ATM BistrikAustrijski Trg 8Sarajevo71000 

2ATM BezistanGazihusrefgebova 47Sarajevo71000 

3Poslovnica CentarObala Kulina Bana 9aSarajevo71000 

4ATM KundudžilukKundurdžiluk 35Sarajevo71000 

5Poslovnica TitovaMaršala Tita 5 

6Sarajevo710005ATM TitovaKulovića bbSarajevo71000 

7ATM BBI CentarMaršala Tita 28Sarajevo71000 

8Poslovnica AlipašinaAlipašina 1Sarajevo71000 

9ATM Šip- Apoteka „Denida“Dejzina Bikića 3Sarajevo71000 

10Poslovnica CiglaneTrg Merhemića 1Sarajevo71000 

11ATM Marijin DvorTitova 2Sarajevo71000 

12ATM ALTA SarajevoBulevar Franca Lehara 2Sarajevo71000 

13Poslovnica GrbavicaZagrebačka 2-4Sarajevo71000 

14ATM Mercator LožioničkaLožionička 16Sarajevo71000 

15Poslovnica ŠipadZmaja od Bosne 84Sarajevo71000 

16ATM SocijalnoZmaja od Bosne bbSarajevo71000 

17ATM RobotAzize Šaćirbegović bbSarajevo71000 

18ATM Mercator Č. VilaDžemala Bijedića 11Sarajevo71000 

19ATM Merkur OtokaGradačačka bbSarajevo71000 

20ATM Mercator Alipašino GadžoTrg Solidarnosti br. 4Sarajevo71000 

21ATM Mercator A. PoljeBosanska 13 aSarajevo71000 

22Poslovnica DobrinjaNurije Pozderca 6Sarajevo71000 

23ATM Mercator DobrinjaBulevar Mimar Sinana 1Sarajevo71000 

24ATM Dalas StupStupska petlja bbSarajevo71000 

25ATM Interex StupStupsko brdoSarajevo71000 

26Poslovnica IlidžaRustempašina 23Ilidža71210 

27ATM Mercator IlidžaButmirska 14Ilidža71210 

28ATM PromingBlažujski drum bbIlidža71210 

29Poslovnica VogošćaJošanička 84Vogošča71320 

30Poslovnica ZenicaLondža 81Zenica72000 

31Poslovnica ParkMaršala Tita bbZenica72000 

32ATM ZenicaSafvet- bega Bašagića bbZenica72000 

33ATM Zenica 2Kamberovića čikma bbZenica72000 

34Poslovnica KakanjAlije Izetbegovića bbKakanj72240 

35ATM KakanjZgošćanska bbKakanj72240 

36Poslovnica BrezaBosanska bbBreza71370 

37Poslovnica VisokoAlije Izetbegovića 1Visoko71300 

38ATM VisokoBranilaca 19Visoko71300 

39ATM MoštreDonje Moštre bbDonje Moštre71305 

40Poslovnica KiseljakBana Jelačića bbKiseljak71250 

41Poslovnica VitezPoslovni Centar FISVitez72250 

42Poslovnica BugojnoSultan Ahmedova 82Bugojno70230 

43Poslovnica Novi TravnikKralja Tvrtka bbNovi Travnik72290 

44ATM Novi TravnikStjepa Tomaševića bbNovi Travnik72290 

45Poslovnica TravnikBosanska 129Travnik72270 

46ATM Gornji VakufMehmed-bega Stočanina bbGornji Vakuf70240 

47Poslovnica JajceHrvoja Vukčića Hrvatinića bbJajce70101 

48Poslovnica ŽepčeUlica prva bbŽepče72230 

49ATM UsoraŽabljak bb TC ČosićUsora74230 

50Poslovnica JelahTitova bbJelah/Tešanj74264 

51ATM TešanjMaršala Tita bbTešanj74260 

52Poslovnica TuzlaKorzo o-13Tuzla75000 

53Poslovnica SlatinaUniverzitetska bbTuzla75000 

54ATM Malta Tuzla15. maja bbTuzla75000 

55ATM BanovićiHusinske bune 7Banovići75290 

56ATM ŽiviniceBulevar bbŽivinice75270 

57Poslovnica Srebrenik21. Srebreničke brigade bbSrebrenik75350 

58ATM Lukavac- PC OmegaLukavičkih brigada bbLukavac75300 

59Poslovnica GračanicaFridriha Folgera 6Gračanica75320 

60ATM Etna GračanicaBranilaca grada bbGračanica75320 

61Poslovnica GradačacHadžiefendijina bbGradačac76250 

62Poslovnica OdžakTitova bbOdžak76290 

63Poslovnica BrčkoBulevar Mira 8Brčko76101 

64Poslovnica BijelijnaGavrila Principa 4Bijeljina76300 

65Poslovnica MostarAlekse Šantića 28Mostar88000 

66Poslovnica AvenijaKralja Tomislava 61Mostar88000 

67Poslovnica EROKardinala Stepinca 22Mostar88000 

68Poslovnica ČitlukBroćanski trg bbČitluk88300 

69Poslovnica Široki BrijegDr. Ante Starčevića 128Široki Brijeg88220 

70Poslovnica PosušjeFra Grge Martića bbPosušje88240 

71Poslovnica LivnoGabrijela Jurkića bbLivno80101 

72Poslovnica TomislavgradMijata Tomića bbTomislavgrad80240 

73Poslovnica KupresSplitska 6Kupres80320 

74Poslovnica GlamočDr. Ante Starčevića bbGlamoč80260 

75Poslovnica DrvarKralja Tomislava 15Drvar80260 

76Poslovnica LjubuškiZrinsko-Frankopanska bbLjubuški88320 

77Poslovnica ČapljinaDr. Ante Starčevića bbČapljina88300 

78ATM KonjicTrbića polje bbKonjic88400 

79ATM MeđugorjeMeđugorje bbMeđugorje88266 

80Poslovnica B.LukaBraće Mažar i Majke Marije 24Banja Luka78000 

81Poslovnica Nova VarošMilana Radmana 10Banja Luka78000 

82ATM Jevrejska Banja LukaJevrejska bbBanja Luka78000 

83ATM Knjaza Milosa BLKnjaza Miloša 118Banja Luka78250 

84ATM Bema Banja LukaVojvode Pere Krece bbBanja Luka78250 

85Poslovnica PrijedorKralja Petra I Oslobodioca bbPrijedor79000 

 

  Bookmark and Share