Hrvatska narodna banka Zagreb                         
 

 

 

Sedište: Zagreb  

Osnovana: 1990.godine 

Kontakt telefon: +385 1 45 64 555 

Website: www.hnb.hr 

 

 

Hrvatska narodna banka je osnovana 1990.godine kao centralna banka Republike Hrvatske koja je odgovorna za stabilnost valute i opštu likvidnost plaćanja u zemlji i prema inostranstvu. Hrvatska narodna banka je samostalna i nezavisna banka koja je odgovorna Hrvatskom Saboru i sva dobit koju banka ostvari pripada državi u čijem je i vlasništvu Hrvatska narodna banka. Zadatak Hrvatske narodne banke je da sprovodi monetarnu i deviznu politiku, da upravlja međunarodnim rezervama Republike Hrvatske, da izdaje novčanice i kovani novac, da izdaje i oduzima odobrenja za poslovanje kreditnih institucija, institucija za platni promet, da obavlja poslove supervizora, da vodi računa u obavljanju platnog prometa u zemlji i prema inostranstvu, da uređuje i unapređuje sastav platnog prometa i da obavlja ostale poslove koji su utvrđeni zakonom. Ona može obavljati i poslove fiskalnog agenta za Republiku Hrvatsku i može je predstavljati u međunarodnim institucijama i organizacijama. Hrvatska narodna banka je članica Banke za međunarodna poravnanja (Bank for International Settlements). 

  Bookmark and Share