Hipotekarna banka Podgorica

 

 

 

 

Sedište: Podgorica

Osnovana: 1991.godine

Broj filijala i ekspozitura: 15

Broj bankomata: 15

Call centar: +382 (0)77 700 001

Email: hipotekarna@hb.co.me

Website: http://www.hipotekarnabanka.com/

 

Hipotekarna banka je univerzalna banka koja je pre svega usmerena ka ostvarivanju dobre poslovne saradnje sa građanima a ujedno i sa malim i srednjim preduzećima. To je moderna banka koja u svom poslovanju primenjuje savremene informacione tehnologije, nove bankarske usluge i proizvode, nudi kvalitetnu i brzu uslugu. Vizija Hipotekarne banke je usmerena ka zadovoljavanju svih finansijskih potreba građana i privrednih subjekata. U toku 20 gina dugog poslovanja Hipotekarna banka je uspela da posluje stabilno i uspešno i da zabeleži porast novih klijenata. Podržava razvoj malih i srednjih preduzeća, učestvuje u rešavanju problema nezaposlenosti, podstiče razne oblike saradnje sa velikim preduzećima, unapređuje kvalitet rada, uvodi savremene tehnologije. Većinski vlasnici Hipotekarne banke su italijanske porodice Gorgoni i Montinari sa još nekoliko firmi iz Italije. Najveći akcionari su: Flandria Participations Financieres sa 15,97% učešća, zatim Cerere S.R.L. sa 13,92%. Banka se takođe bavi poslovima investicionog bankarstva.

Poslovnice:

Podgorica

Slobode br. 19
Tel: +382 (0)77 700 083- krediti
Tel: +382 (0)77 700 087- šalter
Mob:+382 (0)67 638 252- šalter
Fax:+382 (0)77 700 091
filijala.podgorica@hb.co.me

P O D G O R I C A - Centrala

Josipa Broza Tita 67
Tel: +382 (0)77 700 059-šalter, krediti
Mob: +382 (0)67 638 251-šalter
Fax:+382 (0)77 700 074
ekspozitura.centrala@hb.co.me

P O D G O R I C A - Vektra

Bulevar revolucije br. 2A
Tel: +382 (0)77 700 101- krediti
Tel: +382 (0)77 700 104- šalter 
Mob: +382 (0)67 638 253-šalter 
Fax:+382 (0)77 700 105 
ekspozitura.podgorica1@hb.co.me

PODGORICA - Blok VI

Đoka Miraševića M3
Tel: + 382 (0)77 700 200 - krediti
Tel: + 382 (0)77 700 203 - šalter
Fax: + 382 (0)77 700 204
ekspozitura.podgorica2@hb.co.me

TUZI

Tuzi bb
Tel: +382 (0)77 700 098 - krediti
Tel: +382 (0)77 700 096 - šalter
Mob:+382 (0)67 638 255 -šalter
Fax:+382 (0)77 700 095
ekspozitura.tuzi@hb.co.me

N I K Š I Ć

Save Kovačevića br. 6
Tel: +382 (0)77 700 182 - krediti
Tel: +382 (0)77 700 183 - šalter
Mob: +382 (0)67 638 230-šalter
Fax:+382 (0)77 700 185
filijala.niksic@hb.co.me  

BIJELO POLJE

Slobode bb 
Tel: +382 (0)77 700 172 - krediti 
Tel: +382 (0)77 700 173 - šalter 
Mob: +382 (0)67 638 256- šalter
Fax:+382 (0)77 700 175 
filijala.bijelopolje@hb.co.me 

B A R

Maršala Tita 15 
Tel: +382 (0)77 700 130 - krediti 
Tel: +382 (0)77 700 134 - šalter
Mob:+382 (0)67 638 247 - šalter
Fax:+382 (0)77 700 135 
filijala.bar@hb.co.me 

B U D V A

Mediteranska br. 4 
Tel:+382 (0)77 700 121 - krediti
Tel:+382 (0)77 700 123 - šalter
Mob: +382 (0)67 638 241-šalter
Fax:+382 (0)77 700 125 
filijala.budva@hb.co.me 

C E T I N J E

Bajova br. 74 
Tel: +382 (0)77 700 160- krediti
Tel: +382 (0)77 700 161- šalter
Mob: +382 (0)67 638 231-šalter
Fax:+382 (0)77 700 163
ekspozitura.cetinje@hb.co.me 

K O T O R


Shopping Centar Kamelija
Trg Mata Petrovića - 85 330 Kotor 
Tel:+382 (0)77 700 111 - krediti
Tel:+382 (0)77 700 112 - šalter
Mob: +382 (0)67 638 242-šalter
Fax:+382 (0)77 700 115 
filijala.kotor@hb.co.me 

T I V A T

21. novembra br. 21 
Tel: +382 (0)77 700 151 - krediti
Tel: +382 (0)77 700 153 - šalter
Mob: +382 (0)67 638 244-šalter
Fax:+382 (0)77 700 155 
ekspozitura.tivat@hb.co.me 

HERCEG NOVI

Njegoševa br. 52 
Tel: +382 (0)77 700 140 – krediti
Tel: +382 (0)77 700 144 - šalter
Mob: +382 (0)67 638 245-šalter
Fax:+382 (0)77 700 145
filijala.hercegnovi@hb.co.me 

B E R A N E

Mojsija Zečevića bb 
Tel: +382 (0)77 700 167 - krediti 
Tel: +382 (0)77 700 166 - šalter
Mob: +382 (0)67 638 257-šalter
Fax:+382 (0)77 700 165 
filijala.berane@hb.co.me

ULCINJ

26. novembra bb
Tel: +382 (0)77 700 211 - krediti
Tel. +382 (0)77 700 212 - šalter
Fax: +382 (0)77 700 215 
filijala.ulcinj@hb.co.me

 

Bankomati:


1. PODGORICA  

(Ul. Slobode br. 19)

2. PODGORICA

(Bulevar revolucije br.2A - Vektra)

3. PODGORICA

(Đoka Miraševića M3- Blok VI)

4. PODGORICA

(Svetozara Markovića bb)

5. PODGORICA

(Tehno Max - V Proleterske bb, Stari aerodrom)

6. BUDVA:

(Mediteranska br.4)

7. KOTOR

(Luka Kotor)

8. KOTOR

(Trg Mata Petrovica - TC Kamelija)

9. TIVAT

(21. novembra br. 21)

10. HERCEG NOVI

(Njegoševa br. 52)

11. BIJELO POLJE

(Ul. Slobode BB)

12. MILOČER - HOTEL RESIDENCE

(Jadranski put, Miločer, Budva)

13. BAR

(Maršala Tita br. 15)

14. NIKŠIĆ

(Save Kovačevića br. 6)

15. ULCINJ

 

  Bookmark and Share