Halkbank Skoplje

 

 

 

 

Sedište: Skopje  

Osnovana: 1993.god. 

Broj ekspozitura: 19 

Broj bankomata: 47 

Kontakt telefon: +389 2 3240 800 

Email: halkbank@halkbank.mk 

Website: www.halkbank.mk

 

Halkbank AD Skoplje je počela sa radom u Makedoniji 1993.godine kao akcionarsko društvo kada je od Narodne banke Republike Makedonije dobila licencu za obavljanje svih vrsta bankarskih poslova . To je univerzalna banka čija je delatnost orijentisana na depozite, davanje kredita pravnim i fizičkim licima, na devizno poslovanje, poslove platnog prometa u zemlji i inostranstvu, davanju garancija i akreditiva. Od svog osnivanja banka postiže samo dobre rezultate. Uvela je međunarodni sistem upravljanja ISO 9001:2008 i bezbednosti informacija ISO 27001:2005. Banka takođe obavlja poslove transfera novca postavši član Western Union grupe. Halkbank je jedna od najvećih sekundarnih banaka u Makedoniji. Priznata je kao banka za podršku i razvoj malih i srednjih preduzeća u Makedoniji.  

Vlasnička struktura: Najveći akcionar Halkbank AD Skoplje je Turkiye Halk Bankasi A.S. sa 98,1% akcija. 

 

Poslovnice: 

 

 

Централна филијала, Скопје
Бул. “Мито Хаџивасилев Јасмин“ бб,
1000 Скопје
Тел.: 02/3 250 972
Факс: 02/3 250 941
Работно време: 08:30-17:00, 
Сабота: 09:00-13:00
e-mail: 
mainbranch@halkbank.mk

Филијала Центар
Бул. “11 Октомври” бр. 8,
1000 Скопје 
Тел./Факс: 02/3 122 350
Работно време: 08:30-17:30, 
Сабота: 09:00-13:00 
e-mail: 
branchsobranieskopje@halkbank.mk

Експозитура Аеродром 1
Бул. "Кузман Јосифовски Питу" бр.15
1000 Скопје
Тел: 02/2 468 018
Факс: 02/2 468 044 


Работно време: 08:30-17:00
e-mail: 
subbranchneocomskopje@halkbank.mk

Експозитура Аеродром 2
Бул. "Јане Сандански"  бр.82
Т.Ц. Бисер лок. 93
1000 Скопје
Тел: 02/2 403 014
Факс: 02/2 403 015
Работно време: 08:30-17:00
e-mail: 
subbranchbiserskopje@halkbank.mk

Експозитура Карпош
Бул. "Партизански одреди" бр. 66
Т.Ц. Лептокарија лок.4,
1000 Скопје
Тел: 02/3 094 747
Работно време: 08:30-17:00
e-mail: 
subbranchleptokarijaskopje@halkbank.mk

Експозитура Центар
Т.Ц. Палома Бјанка
1000 Скопје
Тел: 02/3 214 120
Работно време: 08:30-17:00
e-mail: 
subbranchpalomabjankaskopje@halkbank.mk

Експозитура Кисела Вода
ул. "Иван Козаров" бр. 31
лок. 7 - Кисела Вода
1000 Скопје
Тел: 02/2 720 256
Работно време: 08:30-17:00 
e-mail: 
subbranchkiselavodaskopje@halkbank.mk

Филијала Чаир
ул. "Џон Кенеди" бр.155
1000 Скопје
Тел: 02/2 600 142
Работно време: 08:30-17:00, 
Сабота: 09:00-13:00
e-mail: 
branchchairskopje@halkbank.mk

Експозитура Аеродром Александар Велики
Аеродром “Александар Велики“
1000 Скопје
Тел/Факс: 02/2 550 172
Работно време: 08:00-16:00
e-mail: 
subbranchairportskopje@halkbank.mk

ФИЛИЈАЛА БИТОЛА 
ул. “Јосиф Јосифовски” бр.1
7000 Битола
Тел./Факс: +389 (0)47 224 266, 237 611 
e-mail: 
branchbitola@halkbank.mk 
работно време: 08:30-17:30, Сабота: 09:00-13:00 

ФИЛИЈАЛА ПРИЛЕП
Бул.”Гоце Делчев” бб,
7500 Прилеп
Тел.:  +389 (0)48 418 982, 418 983 
Факс: +389 (0)48 418 984
e-mail: 
branchprilep@halkbank.mk
работно време: 08:30-17:00, Сабота: 09:00-13:00 

ФИЛИЈАЛА СТРУМИЦА
ул.”Ленинова” бб.
2400 Струмица
Tел.:  +389 (0)34 340 522
Тел./Факс: +389 (0)34 340 521 
e-mail: 
branchstrumica@halkbank.mk 
работно време: 08:30-17:00, Сабота: 09:00-13:00 
 

ЕКСПОЗИТУРА НЕГОТИНО 
Бул. “Маршал Тито” бб. 
1440 Неготино
Тел:/Факс: +389 (0)43 362 781
e-mail: 
branchnegotino@halkbank.mk 
работно време: 08:30-17:00, Сабота: 09:00-13:00  

ЕКСПОЗИТУРА СВЕТИ НИКОЛЕ
Бул. “Илинден” 1/3
2220 Св. Николе
Тел:  +389 (0)32 440 340
Факс:+389 (0)32 440 341
e-mail: 
branchsvetinikole@halkbank.mk   
работно време: 08:30-17:00, Сабота: 09:00-13:00 

ЕКСПОЗИТУРА ГЕВГЕЛИЈА 
Бул. “7 ноември” бр. 2
1480 Гевгелија
Тел:/Факс: +389 (0)34 218 120
e-mail: 
branchgevgelija@halkbank.mk 
работно време: 08:30-17:00, Сабота: 09:00-13:00 

 ЕКСПОЗИТУРА КУМАНОВО
ул. “Браќа Рибар” бб.
1300 Куманово
Тел.:  +389 (0)31 437 206 
Факс: +389 (0)31 437 211
e-mail: 
branchkumanovo@halkbank.mk 
работно време: 08:30-17:
00, Сабота: 09:00-13:00 

ЕКСПОЗИТУРА ГОСТИВАР
ул. “Иво Лола Рибар” бр. 12
1230 Гостивар
Тел.:  +389 (0)42 221 620 
Факс: +389 (0)42/ 221 621
e-mail: 
branchgostivar@halkbank.mk
работно време: 08:30-17:00, Сабота: 09:00-13:00 

ФИЛИЈАЛА ТЕТОВО
Бул. “Маршал Тито“ бр. 19
1200 Тетово 
Тел:   +380 (0)44 350 141
Факс: +380 (0)44 350 170
e-mail: 
branchtetovo@halkbank.mk
работно време: 08:30-17:00, Сабота: 09:00-13:00 

ФИЛИЈАЛА ОХРИД
Бул. “Туристичка“ бр. 48
6000 Охрид
Тел: +389 (0)46 260 022
Тел./Факс: +389 (0)46 260 021
e-mail: 
branchohrid@halkbank.mk 
работно време: 08:30-17:00, Сабота: 09:00-13:00 

 

Bankomati: 

1. Kumanovo адреса Браќа Рибар бб 

2. Skoplje адреса ул. Октомври бр.8 

3. Skoplje Gradski Trgovski centar Palata Makedonija bb. Lokal 5 

4. Skoplje Prodavnica Prčla TC Paloma Bjanka lokal 1 

5. Skoplje ekspozitura Halkbank AD Skoplje Bul. Kliment Ohridski 

6. Skoplje Knjižara Matica ul. Mito Hadzivasilev Jasmin bb 

7. Skoplje Direkcija Halkbank AD Skoplje Nova Makedonija ul. Mito Hadzivasilev 

8. Skoplje Trgovski centar Ramstor 

9. Skoplje prodavnica 2BE-n.Dračevo 

10. Skoplje frizerski salon Simpatiko TC Kapištec 

11. Skoplje Klinički centar 

12. Skoplje Dramski teatar 

13. Skoplje Leptokarija do salon T-mobile 

14. Skoplje prodavnica Xerox 

15. Skoplje prodavnica Mehanika Vlae benzinska pumpa Makpetrol 

16. Skoplje Apoteka Makmedika 

17. Skoplje Doma Mebel 

18. Skoplje Aerodrom Aleksandar Veliki 

19. Skoplje Novo Lisičje 

20. Skoplje Super market Tinex 

21. Skoplje trđni centar Biser 

22. Skoplje ekspozitura Halkbank zgrada Neokom 

23. Skoplje Gradska biblioteka 

24. Skoplje prodavnica Stol deo 

25. Skoplje prodavnica Simak 

26. Skoplje naselje Avtokomanda 

27. Skoplje ekspozitura Halkbank naselje Čair 

28. Skoplje ekspozitura Halkbank naselje Kisela Voda 

29. Skoplje benzinska stanica Nikol komerc 

30. Tetovo ul. Maršal Tito br.19 

31. Sveti Nikola Ploštad Ilinden 1/3 

32. Gostivar Ivo Lola Ribar br.12 

33. Radoviš ul. 22Oktomvri bb 

34. Strumica ul. Leninova bb 

35. Bogdanci ul. Maršala Tita bb 

36. Gevgelija ul. 7-mi noemvri br.2 

37. Negotino ul. Maršala Tita bb 

38. Kavadarci ul. Ilindenska br.5 

39. Prilep ul. Jane Sandanski br.16 

40. Prilep Maršal Tito bb 

41. Ohrid ul. Kosta Abraš br.30 

42. Ohrid Sv.Apostol Pavle 

43. Ohrid Bul. Turistička br.48 

44. Resen ul. Josif Josifovski br.38 

45. Bitolj ul. Josif Josifovski br.1 

46. Bitolj ul. Partizanska br.94 l.1 

47. Bitolj ul. Maršal Tito bb 

 

  Bookmark and Share