Factor Banka Ljubljana

 

 

 

 

 

Sedište: Ljubljana  

Osnovana: 1993. god. 

Call centar:(01) 230 66 00 

Email: info@factorb.si  

Website: http://www.factorb.si 

 

Osnovana je 1993. godine kao deoničarsko društvo, specijalizovano u korporativnom bankarstvu. 1994. priključuje se Ljubljanskoj berzi i započinje poslovanje na njoj. U narednom periodu uspeva da poveća svoj kapital ali i da se uključi u S.W.I.F.T. 2000. godine dobija dozvolu za rad pod novim Zakonom o bankama i upravljanje imovinom.

Ima široku paletu bankarskih usluga na raspolaganju koje nudi svojim klijentima, što uključuje poslovanje sa fizičkim licima ali i pravnim sektorom, elektronsko bankarstvo i druge pogodnosti. U sklopu poslovnih finansija najznačajniji su poslovi platnog prometa, kreditiranja, dokumentarnog poslovanja, depozitnog i deviznog poslovanja kao i investiciono bankarstvo.

  Bookmark and Share