Eurostandard Banka AD Skoplje

 

 

 

 

Sedište: Skoplje  

Osnovana: 2001.godine 

Broj ekspozitura: 13 

Broj bankomata: 9 

Kontakt telefon: +389 2 3228 444 

Email: info@eurostandard.com.mk  

Website: www.eurostandard.com.mk

 

Eurostandard banka je prisutna na makedonskom tržištu već 10 godina tačnije od 2001.godine. Nastala je na osnovu vizija njenih osnivača i akcionara čiji je cilj bio da banka bude odvojena od ostalih banaka i da se od drugih banaka razlikuje po svojoj fleksibilnosti, efikasnosti i razumevanju potreba svojih klijenata. U toku desetogodišnjeg rada Eurostandard banka je održala kontinuiran razvoj i širenje. Pored toga uvela je nove proizvode i usluge, a takođe povećala broj svojih poslovnica i broj zaposlenih. Eurostandard banka je prvenstveno okrenuta svojim klijentima pružajući im široku ponudu proizvoda i usluga. Banka se može pohvaliti veoma iskusnim i stručnim kadrom koji svakodnevno pronalazi odgovarajuća rešenja za potrebe svojih klijenata.

Misija Eurostandard banke je da klijentima pruža brze i efikasne usluge ispunjavajući sve njihove zahteve sa željom da postane jedna od najboljih malih banaka u Makedoniji i inostranstvu.

Vlasnička struktura: Akcionari Eurostandard banke su Gofi Group of Finance and Investments SA-Melide, Švajcarska sa 50% akcija i E.H.H. Eastern Hemisphere Holding SA-Melide, Švajcarska takođe sa 50% akcija .

 

Poslovnice: 

 

1. Centrala Banke ul.27-mi Mart br.2, 1000 Skoplje 

2. Šalter Ilinden Avto kuka-naselba Ilinden, 1000 Skoplje 

3. Ekspozitura Kultura ul. Dame Gruev br.3, 1000 Skoplje 

4. Ekspozituta Aerodrom ul. K.J.Pitu br.28-2, 1000 Skoplje 

5. Ekspozitura Univerzalna sala Bul.Partizanski odredi 2b A, 1000 Skoplje 

6. Šalter Kisela voda stanica za tehnički pregled naa združenie na vozači 

7. Ristikeva palata Ploštad Makedonija, prodavnica Kultura, 1000 Skoplje 

8. Šalter Karpoš 4 stanica za tehnički pregled na združenie na vozači 

9. Gostivar ul. Borče Jovanovski bb 

10. Bitolj ul. Boris Kidrič zgrada Grozd 

11. Prilep ul. Maršala Tita bb 

12. Kavadarci ul. Ilindenska bb 

13. Strumica ul. Goce Delčev br. 22 

Bankomati:  

 

1. Ristikeva Palata Ploštad Makedonija Prodavnica Kultura, 1000 Skoplje 

2. TCC Plaza-foaje ul. Vasil Glavinov br.12, 1000 Skoplje 

3. Poštenska banka-Centrala ul. 27-mi Mart bb, 1000 Skoplje 

4. Šalter Butel 1 Stanica za tehnički pregled SUPER AUTO KONTROL, 1000 Skoplje 

5. Gostivar ul. Borče Jovanovski bb 

6. Bitolj ul. Boris Kidrič zgrada Grozd 

7. Prilep ul. Maršala Tita bb 

8. Kavadarci ul. Ilindenska bb 

9. Strumica ul. Goce Delčev br. 22 

 

 

 

  Bookmark and Share