Dugorocni krediti za privredu  

 

Dugorocnim kreditima Banke pruzaju finansijsku podrsku razvoju preduzeca, dugorocnim ulaganjima i investicionim projektima. Ukoliko se vrsi nabavka osnovnih ili trajnih obrtnih sredstava ili preduzeca zele da refinansiraju vec postojece kredite ili ulaganja iz sopstvenih sredstava, banke nude mogucnost da preduzeca izaberu kredit kojim će najbolje ostvariti: Nabavku opreme i prosirenje kapaciteta, rekonstrukciju opreme i postojecih poslovnih kapaciteta, kupovinu poslovnog prostora ili drugih nekretnina, kupovinu trajnih obrtnih sredstava, kupovinu drugog pravnog lica, refinansiranje ulaganja iz sopstvenih sredstava. 

Za ove namene preduzeca mogu da imaju i na raspolaganju  kreditne linije Evropske investicione banke (EIB), Razvojne banke Saveta Evrope (CEB), Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u zavisnosti od vrste projekta  

Odobravanje dugorocnih kredita vrsi se iz dugorocnih izvora sredstava,kao i iz dela kratkorocnih izvora koji se mogu usmeriti u investicije. 

 Dugorocno usmeravanje sredstava vrsi se: za ulaganje u osnovna sredstva, za trajna obrtna sredstva, za kupovinu vozila, za ucesce u privatizaciji preduzeca, za osnivanje i razvoj malih i srednjih preduzeca uz garanciju Garancijskog fonda; za razvoj malih i srednjih preduzeca; za finansiranje razvojnih investicionih projekata i dr. 

Banke dugorocne kredite odobravaju u granicama raspolozivih sredstava, a na osnovu ocene ekonomicnosti projekta, odnosno biznis plana, u vezi kojeg se odobrava kredit.
Banke odobravaju dugorocne kredite traziocima kredita u cilju finansiranja proizvodnih programa sa izvoznom orijentacijom, s tim sto se dinarska vrednost takvih plasmana ugovara u odnosu na stranu valutu, a korisnik kredita je ui obavezi da ostvareni devizni priliv od izvrsenog izvoza proda Banci i tim sredstvima izvrsi otplatu koriscenog kredita.
Odluku o odobravanju dugorocnih kredita i drugih dugorocnih plasmana Banke pravnim licima, ako je plasman veći od iznosa odredjen poslovnom politikom banke odobrava  Upravni odbor Banke. 

Zbog dugoga roka na koji se odobravaju (npr. dvadeset i vise god.), dugorocni  krediti su za banke visoko rizican posao, pa se njihovo odobravanje po pravilu uslovljava zaloznim pravom na  nekretnine(hipotekom), a neretko se zahtevaju i drugi oblici osiguranja kredita poput solidarnoga jemstva (jedne ili vise osoba), osiguranja nekretnine od razlicitih rizika, polisa osiguranja korisnika kredita od posledica nesretnoga slucaja vinkulirane u korist kreditora i sl.. 

1) Investicioni krediti 

Odobravaju se kad postoji potreba klijenta za novom opremom ili nekretninama, sve s ciljem modernizacije ili poboljsanja poslovanja, na bazi poslovnog plana; 

2) Krediti za trajna obrtna sredstva 

Namenjeni su za dugorocčno finansiranje obrtnih sredstava. 

3) Hipotekarni krediti 

Koriste se za dugorocno finansiranje investicija, kao sto su kupovina stambenih i poslovnih objekata, nabavka opreme i sl., i to u slucajevima kada se ne moze proceniti kreditna sposobnost klijenta, vec se kreditna sposobnost procenjuje na osnovu imovine klijenta ili solidarnog duznika.Hipotekarni poverilac (banka) vracanje kredita osigurava uknjizbom zaloznog  prava na nekretnini, pa nenaplacena potrazivanja moze izmiriti iz vrednosti zaloge. Predmet hipoteke moze biti; stambeni ili poslovni prostor, zemljiste, skladista i druge nekretnine nad kojima se zalozno pravo stice upisom u zemljisne knjige. Svoja prava hipotekarni poverilac(Banka) ostvaruje preko suda, trazeci da hipotekarni zalog bude izlozen javnoj prodaji. Sticanjem hipoteke banka nema pravo poseda zaloga, vec zalozno dobro ostaje na raspolaganju duzniku i moze biti predmet kupoprodaje. Duznik je pritom obavezan da vodi brigu o ocuvanju vrednosti zalozene nekretnine. Buduci da sigurnost naplate potraživanja lezi u vrednosti nekretnine, hipotekarni kredit po pravilu se odobrava u visini do 70%  procenjene vrijednosti nekretnine. Na hipotekarnom trzistu vrlo veliko znacenje imaju stambene hipoteke.

 

Potrebna dokumentacija za kredit zavisi od banke do banke ali uglavnom treba da sadrzi: Zahtev koji treba da sadrzi opis posla za koji se trazi kredit; zeljeni iznos, rok za koji se trazi kredit, biznis plan( ako je rec o investiciji) , ugovor sa ino partnerom , kompletne finansijske izvestaje za poslednja 3 obracunska perioda; predlog sredstava obezbedjenja i drugo.

 

Banka kada sagleda kompletnu dokumentaciju i uzme u obzir ponudjena sredstva  obezbedjenja moze pred svojim organima odlucivanja da izdje sa predlogom o odobrenju kredita u trazenom ili manjem iznosu a prema uslovima u skladu sa poslovnom politikom banke. 

 

 

  Bookmark and Share