Dozvoljeno prekoračenje po tekucem računu  

Dozvoljeno prekoracenje po tekucem racunu ili kako se jos naziva minus po tekucem racunu; dozvoljeni minus;  pozajmica po tekucem racunu;  jedan je od vidova kreditiranja gradjana od strane banke.

Minus po tekucem racunu je najskuplji vid kreditiranja gradjana, te je neophodno da ukoliko ga gradjani koriste, cine to sa velikom opreznoscu i sa dobrim poznavanjem troskova ovakvog nacina kreditiranja. Preporuka je da dozvoljeni minus po tekucem racunu klijenti koristite samo kada je to zaista neophodno a nikako kao dugorocni vid kreditiranja.  

 

Vecina banaka odobrava minuse po tekucem racunu „po automatizmu“, nakon prve primljene mesecne zarade. Neke banke naplacuju jednokratnu naknadu za odobrenje dozvoljenog prekoracenja, tako da gradjani treba da  obrate paznju i na cenu ove usluge. 

Prema regulativi Narodne banke Srbije, dozvoljeni minus se odobrava u vremenskom periodu od maksimalno 12 meseci. Nakon isteka odobrenog minusa u tom vremenskom periodu, klijent banke je duzan da obezbedi pozitivan saldo na racunu bar jedan dan, kako bi ostvario pravo na obnovu ovog vida kreditiranja u istom vremenskom periodu. 

  

 

Ono sto bi klijent trebao da zna pri koriscenju dozvoljenog minusa na tekucem racunu je da ovaj nacin kreditiranja ima niz prednosti ali i nedostataka u odnosu na ostale vrste kreditiranja.

 

Prednosti  ovog nacina kreditiranja su sto je ovo dinamicki model kreditiranja: on je uvek raspoloziv i uvek ga je moguce podmiriti, bez naknada prevremenih otplata i posebnih procedura odobravanja. Sluzi za premoscavanje kratkotrajnih nedostatka novca (nekoliko dana). U tom smislu, vrlo je koristan u slucajevima kada kasni isplata zarade, kod vanrednih troskova koji se moraju odmah platiti i sl.U odnosu na kreditne i charge kartice, minus po tekucem racunu  ne obavezuje klijenta da svakog meseca isplatiti deo duga, ali  i ne ogranicava klijenta da podmiri veci deo duga od pripadajućeg za taj mesec. Kod vecine banaka, minus po tekucem racunu sem kamate nema dodatnih troškova (kao sto su clanarina, izrada i sl. kod kartica). U odnosu na sve ostale vidove kreditiranja, ukljucujuci klasicne kredite i kartice, minus po tekucem racunu zahteva najmanju administrativnu proceduru kako kod aktiviranja, tako i kod ukidanja. 

Nedostatak ovakvog nacina kreditiranja je u tome sto se prednost koriscenja minusa oseti samo kada se prvi put iskoristi, dok troskovi predstavljaju dodatni teret za kucni budzet ukoliko se pozajmica blagovremeno ne izmiri.Pogresnu sliku u ovom slucaju stvara i to sto se odobrena pozajmica prikazuje kao „raspoloziva sredstva“, jer se na taj nacin korisniku tekuceg racuna stvara utisak da i ovaj deo sredstava ima na svom racunu. Iako to u stvari predstavlja zbir sredstava na racunu i odobrene pozajmice koja se mora vratiti zajedno sa kamatom.Cesto dolazi do prelaska iz dozvoljenog u nedozvoljeni minus ciji su uslovi i troskovi još nepovoljniji jer se na iznos nedozvoljenog minusa placa zatezna kamata. Ukoliko klijent koristi maksimalni odobreni iznos dozvoljenog minusa lako se moze desiti da pri mesecnom obracunu kamate nema dovoljno sredstava da bar delimično pokrijete iskorišćeni minus, u tom slučaju  banka u trenutku kada treba obnoviti pravo na dozvoljeni minus, isti ne odobri. 

Banka zadrzava pravo da korisniku ukine koriscenje pozajmice ukoliko korisnik prekoraci iznos odobrene pozajmice.  

Pravo na odobravanje ili produzenje pozajmice po tekucem racunu ima korisnik koji ima redovne mesecne prilive zarada i druga licna primanja u poslednja tri meseca; ima pozitivan saldo na tekucem racunu na dan odobravanja ili produzenja pozajmice. 

Iznos pozajmice se utvrdjuje na osnovu proseka redovnih licnih primanja u poslednja tri meseca i odobrava se na rok od dvanaest meseci
U periodu koriscenja pozajmice Banke kvartalno uskladjuju iznos pozajmice na osnovu proseka licnih primanja u poslednja tri meseca. 

Na iskorisceni iznos odobrene pozajmice Banka obracunava kamatu utvrdjenu prema kamatnim stopama Banke. Efektivne kamatne stope za koriscenje minusa po tekucem racunu se kreću od 24% do neverovatnih 45% na godisnjem nivou. Zato je potrebno da se klijent detaljno raspita u svojoj banci o efektivnoj kamatnoj stopi na koriscenje minusa po tekucem racunu i da se ne ustrucavju da promene banku ukoliko je efektivna kamatna stopa za koriscenje minusa niza u drugim bankama. 

 

 

 

 

 

  Bookmark and Share