Deželna Banka Slovenije Ljubljana

 

 

 

 

Sedište: Ljubljana  

Osnovana: 2004.godine 

Broj ekspozitura: oko 100 

Broj bankomata: 37 

Telefon: +386 1 4727 100 

Email: info@dbs.si 

Website: www.dbs.si 

 

Deželna banka Slovenije se pojavila na slovenačkom bankarskom tržištu 2004.godine kao Zemljoradnička zadružna banka d.d. koja je osnovana sa ciljem da dopuni finansijski sistem u oblasti poljoprivrede, zadruge i agro-prehrambene industrije. U toku svog razvitka banka je razvila mrežu od oko 100 ekspozitura širom Republike Slovenije. Danas je ona sigurna banka koja pruža fleksibilne bankarske usluge. To je univerzalna banka koja se trudi da svojim klijentima obezbedi vrhunski kvalitet bankarskih i finansijskih usluga kako u zemlji tako i u inostranstvu. Banka nudi usluge ličnog bankarstava na šalterima banaka i usluge online banking kojima se može pristupiti i kod kuće ili u kancelariji. Veoma je aktivna na međunarodnom tržištu obezbeđujući brze i kvalitetne usluge što je ujedno i misija Deželne banke Slovenije. Ona se može pohvaliti sigurnošću i fleksibilnošću, a vizija Deželne banke Slovenije je da bude univerzalna, efikasna, i uspešna banka srednje veličine na teritoriji Slovenije. Njeno poslovanje je većinom bazirano na poslovanje sa fizičkim licima, malim i srednjim preduzećima, agro-prehrambenoj oblasti i svim vrstama osiguranja trgovine.  

Deželna banka Slovenije ima za cilj da obezbedi unapređenu, tehničku i modernizovanu poslovnu mrežu pružajući široku lepezu svojih proizvoda.  

Akcionari Deželne banke Slovenije su Kapitalska zadruga z.b.o., zatim KD Group d.d., KD Kapital d.o.o., Banka di Cividale S.p.A.   

 

 

Poslovnice: 

 

Celjska regija 

Poslovna enota Celje
Kocbekova 5, 3000 Celje
Tel.: 03 4251 362
Delovni čas: pon.-pet., 8.30-12.00 in 13.00-16.30
Lokacija 

Poslovalnica l Celje
Kocbekova 5, 3000 Celje
Tel.: 03 4251 362
Delovni čas: pon.-pet., 8.30-12.00 in 13.00-16.30
Lokacija 

Poslovalnica l Šentjur
Ulica Dušana Kvedra 11, 3230 Šentjur
Tel.: 03 7463 881
Delovni čas: pon.-pet., 8.00-12.00 in 13.00-16.00
Lokacija 

Poslovalnica ll Braslovče
Braslovče 23, 3314 Braslovče
Tel.: 03 7033 070
Delovni čas: pon.-pet., 7.30-12.00 in 13.00-15.30
Lokacija 

Poslovalnica ll Imeno
Imeno 84, 3254 Podčetrtek
Tel.: 03 8001 090
Delovni čas: pon.-pet., 8.00-12.00 in 13.00-16.00
Lokacija 

Poslovalnica ll Laško
Valvasorjev trg 1, 3270 Laško
Tel.: 03 7343 000
Delovni čas: pon.-pet., 8.00-12.00 in 13.00-16.00
Lokacija 

Poslovalnica ll Slovenske Konjice
Oplotniška 1, 3210 Slovenske Konjice
Tel.: 03 7573 012
Delovni čas: pon.-pet., 8.00-12.00 in 13.00-16.00
Lokacija 

Poslovalnica ll Šmarje pri Jelšah
Obrtniška 2, 3240 Šmarje pri Jelšah
Tel.: 03 81 83 851
Delovni čas: pon.-pet., 8.00-12.00 in 13.00-16.00
Lokacija 

Poslovalnica ll Vojnik
Celjska cesta 24b, 3212 Vojnik
Tel.: 03 7804 880
Delovni čas: pon.-pet., 8.00-12.00 in 13.00-16.00
Lokacija 

Poslovalnica ll Vransko
Vransko 133, 3305 Vransko
Tel.: 03 7033 080
Delovni čas: pon.-pet., 7.30-12.00 in 13.00-15.30
Lokacija 

Poslovalnica ll Žalec
Ulica heroja Staneta 8 Žalec (Center Tuš-Žalec)
Tel.: 03 7133 252
Delovni čas: pon.-pet., 8.00-12.00 in 13.00-16.00, sob., 8.00-12.00
Lokacija 

Dolenjska regija 

Poslovna enota Dolenjska
Ljubljanska cesta 27, 8000 Novo mesto
Tel.: 07 3935 186
Delovni čas: pon.-pet., 8.30-12.00 in 13.00-16.30
Lokacija 

Poslovalnica l Brežice
Pod obzidjem 39, 8250 Brežice
Tel.: 07 4990 120
Delovni čas: pon.-pet., 8.00-12.00 in 13.00-16.00
Lokacija 

Poslovalnica l Novo mesto
Ljubljanska cesta 27, 8000 Novo mesto
Tel.: 07 3935 186
Delovni čas: pon.- pet., 8.30-12.00 in 13.00-16.30
Lokacija 

Poslovalnica ll Črnomelj
Zadružna cesta 33a, 8340 Črnomelj
Tel.: 07 306 22 23
Delovni čas: pon.-pet., 8.00-12.00 in 13.00-16.00
Lokacija 

Poslovalnica ll Krško
Ulica mladinskih delovnih brigad 2a, 8273 Leskovec pri Krškem
Tel.: 07 4881 982
Delovni čas: pon.-pet., 8.00-12.00 in 13.00-16.00
Lokacija 

Poslovalnica ll Metlika
Cesta XV. Brigade 2, 8330 Metlika
Tel.: 07 369 13 60
Delovni čas: pon.-pet., 8.00-12.00
Lokacija 

Poslovalnica ll Novo mesto
Šentjernejska 6, 8000 Novo mesto
Tel.: 07 3932 723
Delovni čas: pon.-pet., 8.00-12.00, 13.00-16.00
Lokacija 

Poslovalnica ll Šentjernej
Trubarjeva 2a, 8310 Šentjernej
Tel.: 07 3932 735
Delovni čas: pon.-pet., 8.00-12.00 in 13.00-16.00
Lokacija 

Gorenjska regija 

Poslovna enota Gorenjska
Šuceva 27, 4000 Kranj
Tel.: 04 2010 190
Delovni čas: pon.-pet., 8.30-12.00 in 13.00-16.30
Lokacija 

Poslovalnica l Kranj
Šuceva 27, 4000 Kranj
Tel.: 04 2010 190
Delovni čas: pon.-pet., 8.30-12.00 in 13.00-16.30
Lokacija 

Poslovalnica l Škofja Loka
Fužinska 3, 4220 Škofja Loka
Tel.: 04 5184 002
Delovni čas: pon.-pet., 8.00-12.00 in 13.00-16.00
Lokacija 

Poslovalnica ll Cerklje
Slovenska cesta 2, 4207 Cerklje
Tel.: 04 2529 160
Delovni čas: pon.-pet., 8.00-12.00 in 13.00-16.00
Lokacija 

Poslovalnica ll Češnjica 
Češnjica 54, 4228 Železniki
Tel.: 04 5184 030
Delovni čas: pon.-pet., 8.00-12.00
Lokacija 

Poslovalnica ll Gorenja vas
Poljanska cesta 55, 4224 Gorenja vas
Tel.: 04 5184 020
Delovni čas: pon.-pet., 8.00-12.00 in 13.00-16.00
Lokacija 

Poslovalnica ll Lesce
Rožna dolina 50, 4248 Lesce
Tel.: 04 5337 070
Delovni čas: pon.-pet., 8.00-12.00 in 13.00-16.00
Lokacija 

Poslovalnica ll Naklo
Cesta na Okroglo 1a, 4202 Naklo
Tel.: 04 2559 050
Delovni čas: tor. in pet., 8.00-12.00 in 13.00-16.00
Lokacija 

Poslovalnica ll Srednja vas v Bohinju
Srednja vas 73, 4267 Srednja vas v Bohinju
Tel.: 04 5780 090
Delovni čas: pon., sre. in čet., 8.00-12.00 in 13.00-16.00
Lokacija 

Poslovalnica ll Šenčur
Gasilska cesta 5, 4208 Šenčur
Tel.: 04 2559 052
Delovni čas: pon.-pet., 8.00-12.00 in 13.00-16.00
Lokacija 

Poslovalnica ll Trata
Kidričeva cesta 63a, 4220 Škofja Loka
Tel.: 04 5110 040
Delovni čas: pon.-pet., 8.00-12.00 in 13.00-16.00
Lokacija 

Kočevska regija 

Poslovna enota Kočevje
Roška 8, 1330 Kočevje
Tel.: 01 8930 900
Delovni čas: pon.-pet., 8.30-12.00 in 13.00-16.30
Lokacija 

Poslovalnica l Kočevje
Roška 8, 1330 Kočevje
Tel.: 01 8930 900
Delovni čas: pon.-pet., 8.30-12.00 in 13.00-16.30
Lokacija 

Poslovalnica ll Ribnica
Škrabčev trg 19, 1310 Ribnica
Tel.: 01 8350 072
Delovni čas: pon.-pet., 8.00-12.00 in 13.00-16.00
Lokacija 

Poslovalnica ll Velike Lašče
Na postajo 8, 1315 Velike Lašče
Tel.: 01 7888 960
Delovni čas: pon.-pet., 8.30-12.00 in 13.00-16.30; sob., 8.00-12.00
Lokacija 

Koroško-Šaleška regija 

Koroško-Šaleška poslovna enota
Ronkova 37, 2380 Slovenj Gradec
Tel.: 02 8839 300
Delovni čas: pon.-pet., 8.30-12.00 in 13.00-16.30
Lokacija 

Poslovalnica l Slovenj Gradec
Ronkova 37, 2380 Slovenj Gradec
Tel.: 02 8839 300
Delovni čas: pon.-pet., 8.30-12.00 in 13.00-16.30
Lokacija 

Poslovalnica I Šoštanj
Metleče 7, 3325 Šoštanj
Tel.: 03 8985 006
Delovni čas: pon.-pet., 8.00-12.00 in 13.00-16.00
Lokacija 

Poslovalnica ll Dravograd
Meža 27, 2370 Dravograd
Tel.: 02 8770 140
Delovni čas: pon.-pet., 8.00-12.00, sre., 8.00-12.00 in 13.00-16.00
Lokacija 

Poslovalnica ll Gornji Grad
Attemsov trg 3, 3342 Gornji Grad
Tel.: 03 8393 960
Delovni čas: pon.-pet., 8.00-12.00 in 13.00-16.00
Lokacija 

Poslovalnica ll Ljubno ob Savinji
Plac 3, 3333 Ljubno ob Savinji
Tel.: 03 8393 940
Delovni čas: pon.-pet., 8.00-12.00 in 13.00-16.00
Lokacija 

Poslovalnica ll Mozirje
Cesta na lepo njivo 4, Mozirje
Tel.: 03 8393 900
Delovni čas: pon.-pet., 8.00-12.00 in 13.00-16.00
Lokacija 

Poslovalnica ll Prevalje
Trg 67, 2391 Prevalje
Tel.: 02 8750 220
Delovni čas: pon.-pet., 8.00-12.00 in 13.00-16.00
Lokacija 

Poslovalnica ll Radlje
Koroška cesta 61 a, 2360 Radlje ob Dravi
Tel.: 02 8770 150
Delovni čas: pon.-pet., 8.00-12.00 in 13.00-16.00
Lokacija 

Poslovalnica ll Velenje
Šaleška 18, 3320 Velenje
Tel.: 03 8985 012
Delovni čas: pon.-pet., 8.00-12.00 in 13.00-16.00
Lokacija 

Ljubljanska regija 

Poslovna enota Ljubljana
Kolodvorska 9, 1000 Ljubljana
Tel.: 01 4727 230, 01 4727 232
Delovni čas: pon.-pet., 8.30-12.00 in 13.00-16.30
Lokacija 

Poslovalnica l Litija
Valvazorjev trg 3, 1270 Litija
Tel.: 01 8962 052
Delovni čas: pon.-pet., 8.00-12.00 in 13.00-16.00
Lokacija 

Poslovalnica l Ljubljana
Kolodvorska 9, 1000 Ljubljana
Tel.: 01 4727 230, 01 4727 232
Delovni čas: pon.-pet., 8.30-12.00 in 13.00-16.30
Lokacija 

Poslovalnica ll Barje
Ižanska cesta 303, 1000 Ljubljana
Tel.: 01 2801 995
Delovni čas: pon.-pet., 8.00-12.00 in 13.00-16.00
Lokacija 

Poslovalnica ll BTC Ljubljana
Šmartinska 152, Hala A, 1000 Ljubljana
Tel.: 01 5201 188
Delovni čas: pon.-pet. 9.00-12.00 in 13.00-17.00 ter sob. 9.00-12.00
Lokacija 

Poslovalnica ll Dobrunje
Cesta II. grupe odredov 43, 1261 Ljubljana-Dobrunje
Tel.: 01 5209 160
Delovni čas: pon.-pet., 7.30-12.00 in 13.00-15.30
Lokacija 

Poslovalnica ll Domžale
Ljubljanska 83, 1230 Domžale
Tel.: 01 7295 980
Delovni čas: pon.-pet., 8.00-12.00 in 13.00-16.00
Lokacija 

Poslovalnica ll Grosuplje
Cesta na Krko 1b, 1290 Grosuplje
Tel.: 01 7810 890
Delovni čas: pon.-pet., 8.00-12.00 in 13.00-16.00
Lokacija 

Poslovalnica ll Ivančna Gorica
Ljubljanska 4, 1295 Ivančna Gorica
Tel.: 01 7887 080
Delovni čas: pon.-pet., 8.00-12.00 in 13.00-16.00
Lokacija 

Poslovalnica ll Izlake
Izlake 40, 1411 Izlake
Tel.: 03 5612 990
Delovni čas: pon.-pet., 8.00-12.00 in 13.00-16.00
Lokacija 

Poslovalnica ll Kamnik
Trg talcev 1, 1241 Kamnik
Tel.: 01 8308 950
Delovni čas: pon.-pet., 8.00-12.00 in 13.00-16.00
Lokacija 

Poslovalnica ll Ljubljana center
Miklošičeva 4, 1000 Ljubljana
Tel.: 01 2300 590
Delovni čas: pon.-pet., 7.30-12.00 in 13.00-15.30
Lokacija 

Poslovalnica ll Medvode
Cesta ob Sori 11, 1215 Medvode
Tel.: 01 3625 110
Delovni čas: pon.-pet., 8.00-12.00 in 13.00-16.00
Lokacija 

Poslovalnica ll Zagorje ob Savi
Cesta zmage 33, 1410 Zagorje ob Savi
Tel.: 03 5612 980
Delovni čas: pon.-pet., 8.00-12.00 in 13.00-16.00
Lokacija 

Notranjska regija 

Poslovna enota Notranjska
Novi trg 6, 6230 Postojna
Tel.: 05 7001 417
Delovni čas: pon.-pet., 8.30-12.00 in 13.00-16.30
Lokacija 

Poslovalnica l Postojna
Novi trg 6, 6230 Postojna
Tel.: 05 7001 417
Delovni čas: pon.- pet., 8.30-12.00 in 13.00-16.30
Lokacija 

Poslovalnica l Vrhnika
Cankarjev trg 5, 1360 Vrhnika
Tel.: 01 7506 570
Delovni čas: pon.-pet., 8.00-12.00 in 13.00-16.00
Lokacija 

Poslovalnica ll Cerknica
Čabranska 1, 1380 Cerknica
Tel.: 01 7071 020
Delovni čas: pon.-pet., 8.00-12.00 in 13.00-16.00
Lokacija 

Poslovalnica ll Dobrova
Vladimirja Dolničarja 2, 1356 Dobrova
Tel.: 01 3601 000
Delovni čas: pon.-pet., 8.00-12.00 in 13.00-16.00
Lokacija 

Poslovalnica ll Logatec
Cankarjeva cesta 15, 1370 Logatec
Tel.: 01 7590 095
Delovni čas: pon.-pet., 8.00-12.00 in 13.00-16.00
Lokacija 

Poslovalnica ll Pivka
Postojnska 18a, 6257 Pivka
Tel.: 05 7211 760
Delovni čas: pon.-pet., 8.00-12.00 in 13.00-16.00, sob., 8.00-12.00
Lokacija 

Poslovalnica ll Stari trg
Cesta Notranjskega odreda 6, 1386 Stari trg pri Ložu
Tel.: 01 7071 010
Delovni čas: pon.-pet., 8.00-12.00 in 13.00-16.00
Lokacija 

Podravska regija 

Poslovna enota Podravje
Ulica Eve Lovše 15, 2000 Maribor
Tel.: 02 330 2859
Delovni čas: pon.-pet., 8.30-12.00 in 13.00-16.30
Lokacija 

Poslovalnica l Lenart
Industrijska ulica 24, 2230 Lenart
Tel.: 02 7295 002
Delovni čas: pon.-pet., 8.00-12.00 in 13.00-16.00
Lokacija 

Poslovalnica l Maribor
Ulica Eve Lovše 15, 2000 Maribor
Tel.: 02/330 2859
Delovni čas: pon.-pet., 8.30-12.00 in 13.00-16.30
Lokacija 

Poslovalnica l Ptuj
Miklošičeva 12, 2250 Ptuj
Tel.: 02 7980 090
Delovni čas: pon.-pet., 8.00-12.00 in 13.00-16.00
Lokacija 

Poslovalnica ll Ormož center
Kerenčičev trg 4, 2270 Ormož
Tel.: 02 7417 100
Delovni čas: pon.-pet., 8.00-12.00 in 13.00-16.00
Lokacija 

Poslovalnica ll Rače
Cesta talcev 1, 2327 Rače
Tel.: 02 6300 170
Delovni čas: pon.-pet., 8.00-12.00 in 13.00-16.00
Lokacija 

Poslovalnica ll Slovenska Bistrica
Mariborska cesta 1, 2310 Slovenska Bistrica
Tel.: 02 8051 130
Delovni čas: pon.-pet., 8.00-12.00 in 13.00-16.00 
Lokacija 

Poslovalnica ll Maribor Center
Trg svobode 5, 2000 Maribor
Tel.: 02 2380 078
Delovni čas: pon.-pet., 7.30-12.00 in 13.00-15.30 
Lokacija 

Pomurska regija 

Poslovna enota Pomurje
Staneta Rozmana 11a, 9000 Murska Sobota
Tel.: 02 5214 902
Delovni čas: pon.-pet., 8.00-12.00 in 13.00-16.00
Lokacija 

Poslovalnica l Gornja Radgona
Partizanska cesta 23, 9250 Gornja Radgona
Tel.: 02 5642 083
Delovni čas: pon.-pet., 8.00-12.00 in 13.00-16.00; sob., 8.00-12.00
Lokacija 

Poslovalnica l Ljutomer
Kolodvorska 16 b, 9240 Ljutomer
Tel.: 02 5858 946
Delovni čas: pon.-pet., 8.00-12.00 in 13.00-16.00
Lokacija 

Poslovalnica l Murska Sobota
Staneta Rozmana 11a, 9000 Murska Sobota
Tel.: 02 5214 902
Delovni čas: pon.-pet., 8.00-12.00 in 13.00-16.00
Lokacija 

Poslovalnica ll Apače
Apače 4b, 9253 Apače
Tel.: 02 5642 910
Delovni čas: pon.-pet., 7.30-12.00 in 13.00-15.30
Lokacija 

Poslovalnica ll Cankova
Cankova 35, 9261 Cankova
Tel.: 02 5449 242
Delovni čas: tor., čet., pet. 8.00-12.00 in 13.00-16.00
Lokacija 

Poslovalnica ll Križevci
Križevci pri Ljutomeru 11, 9206 Križevci
Tel.: 02 5844 640
Delovni čas: pon.-pet., 7.30-12.00 in 13.00-15.30
Lokacija 

Poslovalnica ll Lendava
Mlinska ulica 5, 9220 Lendava
Tel.: 02 5772 090
Delovni čas: pon.-pet., 8.00-12.00 in 13.00-16.00
Lokacija 

Poslovalnica ll Sv. Jurij ob Ščavnici
Dr. Antona Korošca 19, 9244 Sv.
Jurij ob Ščavnici
Tel.: 02 5642 902
Delovni čas: pon., sre., pet., 7.30-11.00 in 11.30-15.00
Lokacija 

Regija Obala s Krasom 

Poslovna enota Obala s Krasom
Zore Perello Godina 2, 6000 Koper
Tel.: 05 6637 272
Delovni čas: pon.-pet., 8.30-12.00 in 13.00-16.30
Lokacija 

Poslovalnica l Koper
Zore Perello Godina 2, 6000 Koper
Tel.: 05 6637 272
Delovni čas: pon.-pet., 8.30-12.00 in 13.00-16.30
Lokacija 

Poslovalnica l Sežana
Partizanska cesta 63, 6210 Sežana
Tel.: 05 7311 753
Delovni čas: pon.-pet., 8.00-12.00 in 13.00-16.00
Lokacija 

Poslovalnica ll Ilirska Bistrica
Bazoviška cesta 4, 6250 Ilirska Bistrica
Tel.: 05 7110 780
Delovni čas: pon.-pet., 8.00-12.00 in 13.00-16.00
Lokacija 

Poslovalnica ll Dutovlje
Dutovlje 60a, 6221 Dutovlje
Tel.: 05 7318 720
Delovni čas: pon.-pet., 8.00-12.00 in 13.00-16.00
Lokacija 

Poslovalnica ll Komen
Komen 118c, 6223 Komen
Tel.: 05 7318 710
Delovni čas: pon.-pet., 8.00-12.00 in 13.00-16.00
Lokacija 

Poslovalnica ll Kozina
Istrska 9, 6240 Kozina
Tel.: 05 6892 040
Delovni čas: pon.-pet., 8.00-12.00 in 13.00-16.00
Lokacija 

Severno Primorska regija 

Poslovna enota Severna Primorska
Ulica Tolminskih puntarjev 2, 5000 Nova Gorica
Tel.: 05/330 3690
Delovni čas: pon.-pet., 8.30-12.00 in 13.00-16.30
Lokacija 

Poslovalnica l Idrija
Lapajnetova 35, 5280 Idrija
Tel.: 05 3743 832
Delovni čas: pon.-pet., 8.00-12.00 in 13.00-16.00
Lokacija 

Poslovalnica l Tolmin
Rutarjeva 35, 5220 Tolmin
Tel.: 05 3800 102
Delovni čas: pon.-pet., 8.00-12.00 in 13.00-16.00
Lokacija 

Poslovalnica l Nova Gorica
Ulica Tolminskih puntarjev 2, 5000 Nova Gorica
Tel.: 05 3303 690
Delovni čas: pon.-pet., 8.30-12.00 in 13.00-16.30
Lokacija 

Poslovalnica ll Cerkno
Pot na Zavrte 26, 5282 Cerkno
Tel.: 05 3743 840
Delovni čas: pon., sre., pet., 8.00-12.00 in 13.00-16.00
Lokacija 

Poslovalnica ll Kobarid
Gregorčičeva 32, 5222 Kobarid
Tel.: 05 3800 120
Delovni čas: pon., sre., pet., 8.00-12.00 in 13.00-16.00
Lokacija 

 

Bankomati: 

 

Celjska regija 

Bankomat Trgovina KZ Šentjur
Ponikva 49
Lokacija
 

Gorenjska regija 

Bankomat Cerklje
Slovenska cesta 12, 4207 Cerklje
Lokacija
 

Bankomat Gorenja vas
Poljanska cesta 55, 4224 Gorenja vas
Lokacija
 

Bankomat Letališče Jožeta Pučnika
Zgornji Brnik 130a, 4210 Brnik
Lokacija
 

Bankomat Casino Tivoli Lesce
Hraška cesta 21, 4248 Lesce
Lokacija
 

Kočevska regija 

Bankomat KZ Velike Lašče
Na Postajo 8, 1315 Velike Lašče
Lokacija
 

Bankomat 
Roška 8, 1330 Kočevje
Lokacija
 

Bankomat Casino Kočevje
Ljubljanska cesta 19, 1330 Kočevje
Lokacija
 

Ljubljanska regija 

Bankomat Litija
Savska 2, 1270 Litija
Lokacija
 

Bankomat Ljubljana
Miklošičeva 4, 1000 Ljubljana
Lokacija
 

Bankomat Ljubljana
Kolodvorska 9, 1000 Ljubljana
Lokacija
 

Bankomat Ljubljana-Casino
Arena BTC-CASINO, Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana
Lokacija
 

Bankomat Šmartno pri Litiji
Staretov trg 11, 1275 Šmartno pri Litiji
Lokacija
 

Bankomat Ljubljana Supernova I
Jurčkova 224, 1000 Ljubljana
Lokacija
 

Bankomat Ljubljana Supernova II
Jurčkova 224, 1000 Ljubljana
Lokacija
 

Bankomat Casino Lev
Vošnjakova ulica 1, 1000 Ljubljana
Lokacija
 

Bankomat BTC Ljubljana
Šmartinska 152, 1000 Ljubljana
Lokacija
 

Bankomat Trgovina bencinskega servisa OMV
Koseskega cesta 4
Lokacija
 

Notranjska regija 

Bankomat Vrhnika
Cankarjev trg 5, 1360 Vrhnika
Lokacija
 

Podravska regija 

Bankomat Maribor, Kolosej
Loška 13, 2000 Maribor
Lokacija
 

Bankomat Duplek
Cesta k Dravi 8, 2241 Spodnji Duplek
Lokacija
 

Bankomat Maribor Betnava
Ulica Eve Lovše 15, 2000 Maribor
Lokacija
 

Bankomat Trgovina KZ Ptuj
Majšperk 30a, 2322 Majšperk
Lokacija
 

Bankomat Ptuj
Miklošičeva 12, 2250 Ptuj
Lokacija
 

Bankomat Bencinski servis OMV, Dravsko polje jug
Dravsko polje jug, Gorečja vas nh, 2288 Hajdina
Lokacija
 

Bankomat Bencinski servis OMV, Dravsko polje sever
Dravsko polje sever, Gorečja vas nh, 2288 Hajdina
Lokacija
 

Regija Obala s Krasom 

Bankomat Dutovlje
Dutovlje 60A, 6221 Dutovlje
Lokacija
 

Bankomat Koper
Zore Perello Godina 2, 6000 Koper
Lokacija
 

Bankomat Kozina Trgovina Tuš
Bazoviška cesta 16, 6240 Kozina
Lokacija
 

Bankomat Casino Izola
Trg republike 4, 6310 Izola
Lokacija
 

Bankomat Portorož Casino Riviera
Obala 33m, 6320 Portorož
Lokacija
 

Bankomat Škofije
Spodnje Škofije 259a, 6281 Spodnje Škofije
Lokacija
 

Bankomat Planet Tuš, Koper
Ankaranska 2, 6000 Koper
Lokacija
 

Severno Primorska regija 

Bankomat Nova Gorica
Gregorčičeva ulica 11, 5000 Nova Gorica
Lokacija
 

Bankomat Casino Fortuna Bar
Vipavska cesta 2, 5000 Rožna dolina
Lokacija
 

Bankomat Tolmin
Rutarjeva 35, 5220 Tolmin
Lokacija
 

Bankomat Paquito bar
Volčja Draga 61, 5293 Volčja Draga
Lokacija
 

 

 

 

  Bookmark and Share