Devizni krediti

 

Devizni krediti  su devizna sredstva dobijena na osnovu ugovora o pozajmljivanju izmedju poverioca (kreditora) i duznika (debitora). Odobravaju se na kratak rok do godinu dana (kratkorocni krediti) ili na dugi rok do 20 godina (dugorocni krediti).  

Devizni krediti se razlikuju od dinarskih kredita sa deviznom klauzulom po tome sto i kod jednih i drugih je zaduzenje u devizama ali kod deviznih kredita banka pusta u tecaj devizna sredstva  dok kod dinarskih kredita sa deviznom klauzulom, dinare koje se preracunavaju po kursu na dan pustanja kredita u tecaj, prema ugovorenim uslovima banke (srednji kurs, prodajni kurs...) 

Banke obezbedjuju sledece vrste kratkorocnih kredita namenjene iskljucivo za placanje uvoza robe i usluga iz inostranstva:  

Klasicni (jednokratno ili sukcesivno povlacenje do maksimalnog iznosa bez mogucnosti daljeg povlacenja nakon umanjenja obaveze–povracaja dela kredita) .  

Revolving kreditna linija (povlacenje do maksimalnog iznosa zaduzenja uz mogucnost konstantnog smanjenja i obnavljanja obaveze do maksimalnog iznosa).   

U posebnoj ponudi Banke nude i cross border kredite, odnosno devizne kredite  iz inostranstva uz garanciju banke u zemlji. 

Dugorocni devizni krediti iz sredstava Evropske Investicione Banke (EIB) koje banke na osnovu posrednickog finansijskog  ugovora sa Narodnom bankom Srbije, kao agentom Republike Srbije odobravaju malim i srednjim preduzecima (MSP), dok je deo  namenjen preduzecima srednje trzisne kapitalizacije (Mid Cap)i deo kredita namenjen javnom sektoru i velikim preduzecima. 

Ovi krediti su namenjeni za kupovinu, rekonstrukciju ili prosirenje osnovnih sredstava, za finansiranje troskove razvoja distribucione mreze u zemlji i inostranstvu, finansiranje trajnih obrtnih sredstava u skladu sa realnim srednjorocnim/dugorocnim potrebama za istim, sa minimalnim rokom vracanja od 24 meseca. Iznos kredita kojim se finansira projekat je od  100 hiljada EUR - 12.5 miliona EUR; korisnici ovog zаjmа imaju finаnsijsku povoljnost iskаzаnu kroz kаmаtnu stopu u sklаdu sа uslovimа precizirаnim ugovorom o zаjmu; rok otplate ovih kredita je od 7-12 godina u zavisnosti od vrste kredita sa grejs periodom od 2-4 godine. 

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) preko poslovne banke kroz ugovor o zajmu  finansira projekte malih i srednjih preduzeca cija su sustina proizvodna unapredjenja sa ciljem uskladjivanja sa standardima EU. Maksimalan iznos kredita po klijentu je 1 milion EUR i sa maksimalnim rokom otplate od 5 godina i grejs periodom od 1 godine. 

Projekti koji mogu da se finansiraju kreditima iz ove kreditne linije su:  investicije u industrijski objekti, oprema, investicije u softver, poboljsanje upravljackih sistema preduzeca, opsta nadogradnja i modernizacija. Posebnost ove kreditne linije je svakako cinjenica da ce klijenti nakon uspesne realizacije sredstava imati pravo na znacajna bespovratna podsticajna sredstva u visini 10%-20% kredita u zavisnosti od vrste projekta koji je realizovan a sto ukupan trosak kredita cini znatno manjim i samu kreditnu liniju interesantnijom. 

Sta je potrebno da klijent obezbedi banci pre odobravanje deviznog kredita je uslovljeno vrstom kredita, duzinom otplate, visinom zaduzenja i kreditnom politikom banke: Zahtev za obezbedjenje deviznih sredstava iz inostranog kredita; odluku nadleznog organa upravljanja podnosioca zahteva; dokaz o bonitetu podnosioca zahteva; ugovor o ino-kreditu; registrovan kreditni posao kod Narodne banke Srbije; ugovor o prenosu kredita o koriscenju zakljucen izmedju Banke i korisnika kredita, instrumenti obezbedjenja potrazivanja po osnovu kredita, resenje o registraciji preduzeca (sva resenja od osnivanja do podnosenja zahteva) obrazac overenih potpisa ovlascenih lica za zastupanje, obavestenje nadleznog organa za poslove statistike o razvrstavanju po delatnostima, odluka o osnivanju i Statut preduzeca, potvrda o izvrsenoj registraciji nadleznog poreskog organa sa PIB brojem, kratak opis preduzeca koji mora sadrzati sledece elemente:kratak istorijat preduzeća, opis delatnosti preduzeca i karakteristike trzista (stanje na trzistu, glavni konkurenti, trzisno ucesce preduzeca, trzisni trendovi, ponuda/traznja i sl.)podaci o menadzmentu preduzeca (ime i prezime, funkcija, radno iskustvo, obrazovanje i sl.) kao i o broju i strukturi zaposlenih u preduzecu, opis glavnih proizvoda i usluga i njihovo procentualno ucesce u ukupnim prihodima preduzeca, plan razvoja i strategija poslovnog nastupa preduzeca u buducnosti, biznis plan ili projekcije poslovanja preduzeca u narednom periodu, dokumentaciju u vezi sa eventualnim instrumentima obezbedjenja (npr. Izvod iz zemljišnih knjiga, plan parcele i objekta i sl.)  

.  

 

  Bookmark and Share