Crnogorska Komercijalna banka Podgorica

 

 

 

 

Sedište: Podgorica  

Osnovana: 1998.god. 

Broj poslovnica: 32 

Broj bankomata: 3 

Broj zaposlenih: oko 500 

Call centar: +382/198-94 

Email: info@ckb.me 

Website: www.ckb.me

 Crnogorska Komercijalna banka je poslovno univerzalna banka, osnovana je 1997.godine od strane 28 malih I srednjih preduzeća. Danas se CKB nalazi 100% u vlasništvu OTP banke. CKB zapošljava oko 500 radnika, a većina je visoko obrazovani kadar. Ima ogromno iskustvo na bankarskom tržištu Crne Gore, a o tome najbolje govori veliki broj deponenata: preko 20.000 pravnih I preko 300.000 fizičkih lica. Pokriva čitavu teritoriju Crne Gore sa veoma razvijenom mrežom od 40 poslovnih jedinica. Od samog svog osnivanja CKB vodi računa o razvoju tržišta, nudi kvalitetne proizvode I usluge, u svom poslovanju primenjuje međunarodne standard, uvodi nove tehnologije I servise I zbog toga se smatra liderom u bankarskom poslovanju. Banka je ispred sebe postavila jasne ciljeve, a to su specifičnost bankarskih usluga, kvalitet ponuda, I izgradnji posebnih odnosa sa svojim klijentima. CKB je uključena u brojne projekte u oblasti kulture, umetnosti, sporta, nauke. Takođe je i sponzor raznih događaja, pomaže zdravstvu, obrazovanju što se ogleda u stipendiranju najboljih. Podrška je mnogim sportskim klubovima u fudbalu, košarci, rukometu, karateu.  

 

Poslovnice: 

 

Podgorica (centrala) 

Moskovska bb 

020 / 404-232 

Podgorica (šalter Centar) 

Novaka Miloševa 6 

020 / 210-425 

Podgorica  (šalter Trg Vektre) 

Rimski trg 

020 / 205-810 

Podgorica  (šalter Metalka) 

Kralja Nikole 21 

020 / 601-975 

Podgorica  (šalter Univerzitet CG) 

Džordža Vašingtona bb 

020 / 206-110 

Podgorica  (šalter Bulevar) 

Bulevar Sv. Petra Cetinjskog 121 

020 / 201-130 

Podgorica  (šalter Golubovci) 

Golubovci, Mahala bb 

020 / 606-410 

Podgorica  (šalter Autobuska stanica) 

Mitra Bakića bb 

020 / 625-840 

Podgorica  (šalter Zetatrans, carinski ter.) 

Ćemovsko polje bb 

020 / 608-225 

Podgorica  (šalter megamarket "Voli") 

Josipa Broza bb 

020 / 605-580 

Podgorica  (šalter PC "Palada") 

Jola Piletića bb 

020 / 208-360 

Bar 

Maršala Tita 5 

030 / 317-272 

Berane 

21. jula bb 

051 / 231-700 

Bijela 

Bijela bb 

031 / 671-072 

Bijelo Polje 

Tršova bb 

050 / 432-774 

Budva 

Mediteranska 7 

033 / 451-075 

Cetinje 

V proleterske 1 

041 / 230-245 

Danilovgrad 

Baja Sekulića 22 

020 / 812-028 

Herceg Novi 

Trg Nikole Đurkovića 11 

031 / 322-666 

Igalo 

Šetalište Pet danica 1 

031 / 322-656 

Kolašin 

Trg Boraca S6 

020 / 865-622 

Kotor 

Trg od oružja 

032 / 304-008 

Meljine 

Zemunska 143 

031 / 347-160 

Mojkovac 

Mališe Damjanovića bb 

050 / 470-172 

Nikšić 

Njegoševa 23 

040 / 212-998 

Petrovac 

Petrovac bb 

033 / 401-677 

Plav 

Plav bb 

051 / 255-090 

Pljevlja 

Nikole Pašića 2 

052 / 300-060 

Rožaje 

Maršala Tita bb 

051 / 274-548 

Tivat 

Palih boraca bb 

032 / 673-921 

Ulcinj 

Majke Tereze bb 

030 / 413-187 

Žabljak 

Vuka Karadžića bb 

 Bankomati: 

 

1. Palih Boraca str., aerodrom Tivat 

2. Majke Tereze str. 

3. Nikole Burovicha str. 

 

  Bookmark and Share