Credo banka Split     
 

 

 

Sedište: Split  

Osnovana: 1993.godine 

Kontakt telefon: 385 21 340 410 

Broj ekspozitura: 12 

Broj bankomata: 11 

Broj zaposlenih: oko 114 

Email: info@crdobanka.hr 

Website: www.credobanka.hr 

 

 

Credo banka d.d. Split je osnovana 1993.godine i tada je u potpunosti bila u privatnom vlasništvu. Broj akcionara je stalno rastao tako da je banka 2006.godine imala 40 vlasnika akcija Banke. Na početku svog poslovanja Crdo banka je bila okrenuta pružanju bankarskih usluga u okviru domaćeg platnog prometa, kreditno-garancijskim poslovima u zemlji pravnim licima, malim i srednjim preduzećima. 2005.godine credo banka d.d. Split počinje da izdaje vlastite Maestro CHIP kartice za građane pomoću kojih klijenti mogu da podižu novac na više od 670 bankomata širom Hrvatske. Takođe počinje da izdaje i EuroCard/MasterCard revolving kreditne kartice za građane. Credo banka veoma uspešno obavlja poslove platnog prometa u zemlji, konstantno unapređuje uslove pposlovanja, nudi nove bankarske usluge, uključuje se u trgovinu vrednosnim papirima. Zahvaljujući svojim uspešnim aktivnostima Banka se stalno širi, povećavajući broj klijenata, broj transakcija. 

 

Poslovnice: 

1. Goričan, Školska 2A 

2. Zagreb, Ulica grada Vukovara 20 

3. Zagreb, Trg Ante Starčevića 3 

4. Matulji, Kastavska cesta 1 

5. Rijeka, Trg Ivana Koblera 2 

6. Novalja, Ulica Braće Radića bb 

7. Slavonski Brod, Zrinska 100 

8. Sinj, Trg kralja Tomislava bb 

9. Trogir, Gradska 4 

10. Split, Zrinjsko-Frankopanska 58 

11. Klarisa, Ulica slobode 1 

12. Opuzen, Stanka Parmaca 14  

 

Bankomati: 

 

1. Credo banka d.d. SELSKA 215
ZAGREB, Hrvatska 

2. Credo banka d.d. VUKOVARSKA 20
ZAGREB, Hrvatska 

3. Credo banka d.d. TRG A.STARCEVICA 3
ZAGREB, Hrvatska 

4. Credo banka d.d. ZRINSKO-FRANKOPANSKA
SPLIT, Hrvatska 

5. Credo banka d.d. SLOBODE 1
SPLIT, Hrvatska 

6. Credo banka d.d. KARDINALA A. STEPINCA
TROGIR, Hrvatska 

7. Credo banka d.d. OBALA BANA BERISLAVICA
TROGIR, Hrvatska 

8. Credo banka d.d. KASTAVSKA 1
MATULJI, Hrvatska 

9. Credo banka d.d. TRG I.KOBLERA 2
RIJEKA, Hrvatska 

10. Credo banka d.d. BRACE RADIC B.B.
NOVALJA, Hrvatska 

11. Credo banka d.d. ZRINSKOG 100
SLAVONSKI B., Hrvatska 

 

  Bookmark and Share