BOR banka Sarajevo

 

 

 

Sedište: Sarajevo

Osnovana: 1995.godine  

Broj telefona: +387 33 278 520 

E-mail: info@borbanka.ba 

Web strana: www.borbanka.ba 

 

BOR banka osnovana je 1995. godine pod nazivom Banka za obnovu i razvoj BiH, dok od 2000. godine posluje pod nazivom Bor banka deoničarsko društvo Sarajevo. 

Bor banka je tradicionalna banka koja svoje poslovanje usmerava prvenstveno ka privredi, finansiranju projekata i razvojnom bankarstvu. Misija Bor banke je da bude transparentna i proaktivna domaća banka, koja pruža vrhunske bankarske usluge po atraktivnim cenama, pa da svojim efikasnim i kvalitetnim radom postigne visok stepen zadovoljstva klijenata i time doprinese razvoju lokalne zajednice. Osnovni cilj banke je da bude medju tri banke u području na kom deluje. 

U poslovima sa stanovništvom bazira se na kreditima, štednji, otvaranju i vođenju računa, trajnih naloga, usluge sefova i elektronskog bankarstva, dok su platni promet u zemlji i inostranstvu, depoziti i krediti pravnih lica, okvirni ugovori i dokumentarni poslovi neke od usluga koje nudi pravnim licima. 

Najveći deoničari Bor banke su: Ministarstvo finansija FBiH sa 14,25% učešća, yatim KOPROM HANDELSGESELLSCHAFT M.B.H sa 9,98%, Fond bošnjaci Sarajevo sa 5,24%. 

 

 

  Bookmark and Share