BKS Banka Rijeka
 

 

Sedište: Rijeka  

Osnovana: 1998.godine 

Kontakt telefon: +385(0)51 353-555 

Email: info@bks.hr 

Website: www.bks.hr 

 

  

1993.godine u Rijeci je osnovana Kvarner Banka d.d. koja danas nosi ime BKS Bank d.d. Tada je banka imala ovlašćenja da obavlja sve vrste bankarskih poslova u zemlji i inostranstvu. Najveći akcionari banke tada su bili: Adria Consulting S.R.L. Trieste, Riječka banka d.d. Rijeka i Transadria d.d. Rijeka. BKS Banka se na hrvatskom tržištu pojavila 1998.godine otvorivši svoje predstavništvo, da bi krajem februara 2007.godine najveći deoničar postala BKS Bank AG iz Klagenfurta, Austrija koja preuzima nadzor i upravljačku funkciju, a 2008.godine banci je promenjeno ime u BKS Bank d.d. Banka sve vreme obezbeđuje svojim klijentima efikasnost, produktivnost i ekspeditivnost. Ubrzano se razvija i širi svoju poslovnu mrežu, uvodi nove prozvode. 2007.godine Banka uvodi elektronsko bankarstvo za pravna lica, uvodi program za domaći i međunarodni platni promet. Tokom niza godina uspešnog poslovanja pojavila se mogućnost finansiranja poslova leasinga pa je 2002.godine osnovano leasing društvo BKS-leasing Croatia d.o.o. BKS Banka je povezana sa Generali grupacijom Wüstenrot AG. Sa još dve banke Oberbank AG iz Linza, Bank für Titol und Vorarlberg AG (BTV) iz Innsbrucka, BKS Bank AG čini grupu pod nazivom 3 Banken Gruppe. Ulaganjem zajedničkih snaga ove tri banke poprimaju značaj velike banke. 


BKS Bank d.d. sa sedištem u Rijeci
poslovnica u Zagrebu
predstavništvo u Zagrebu
leasing društvo u Zagrebu 

 

  Bookmark and Share