Bawag Banka Ljubljana

 

 

 

 

 

Sedište: Ljubljana  

Osnovana: 1999.godine 

Broj zaposlenih: 20 

Email: info@bawag.si 

Website: www.bawag.si 

 

Bawag banka d.d. pruža razne vrste bankarskih usluga malim i srednjim preduzećima, velikim i međunarodnim preduzećima u Sloveniji. Ona nudi dugoročne i kratkoročne depozite. Takođe obavlja poslove platnog prometa i finansijskog ulaganja. Bawag banka je izuzetno mlada banka. Postoji kao predstavništvo Bawag P.S.K. od 1999.godine ali tek 2005. je pretvorena u banku. Zvanično Bawag banka počinje sa radom u Sloveniji u septembru 2005.godine kada dobija bankarsku licencu. Bawag banka nudi posebne usluge podrške za sadašnje ali i za buduće klijente. Aktivnosti Bawag banke su orijentisane na oblast korporativnog bankarstva. Tu pokazuju visok nivo profesionalizma i kvaliteta poslovanja što je izuzetno važno za održavanje dugogodišnjih partnerskih odnosa sa svojim klijentima.  

  Bookmark and Share