Banka Slovenije Ljubljana

 

 

 

 

Sedište: Ljubljana  

Osnovana: 1991.godine 

Kontakt telefon: +386 1 471 90 00 

Website: www.bsi.si 

 

Banka Slovenije je centralna banka Republike Slovenije osnovana 1991.godine. To je pravno lice koje samostalno raspolaže svojom imovinom. Od uvođenja evra 1.januara 2007.godine Banka Slovenije se u potpunosti pridržava Statuta ESCB i ECB. Banka Slovenije spada u manje centralne banke ESCB čiji su ciljevi da obezbedi stabilnost cena u evrozoni sprovođenjem monetarne politike poslovanja, da pruži podršku ekonomskoj politici za dobrobit zajednice u Republici Sloveniji, da sprovodi finansijsku stabilnost platnog sistema uzimajući u obzir principe tržišne ekonomije i slobodne konkurencije, da uspostavi i sprovodi uslove za stabilan bankarski sistem, uspešno poslovanje banaka, da obezbedi pouzdan sistem upravljanja rizicima i procesima poslovanja.  

  Bookmark and Share