Banka Kovanica Varazdin
 

 

 

Sedište: Varaždin  

Osnovana: 1997.godine 

Broj ekspozitura: 15 

Broj bankomata: 12 

Kontakt telefon: 042/403-403 

Email: kovanica@kovanica.hr 

Website: www.kovanica.hr 

 

 

Odlukom osnivača na osnivačkoj Skupštini 26. februara 1997.godine osnovana je Banka Kovanica kao Štedionica Kovanica d.d. Varaždin da bi 2001.godine Štedionica postala Banka Kovanica d.d. Varaždin koja danas ima 15 poslovnica na teritoriji čitave Hrvatske. U maju 2007.godine Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino postala je većinski vlasnik Banke Kovanica d.d. Narednih godina Banka Kovanica ide u pravcu usavršavanja u obavljanju svojih usluga, širenja ponude svojih proizvoda i razvoju pposlovne mreže tako da dospeva među 15 vodećih banaka u Hrvatskoj.  

Banka Kovanica ima poseban sektor – Riznicu Banke koja se sastoji iz dva odseka: Odsek trgovanja, tržišta kapitala i finansijskog tržišta i Odsek Upravljanja aktivom i pasivom. Pored ovoga Riznica je zadužena i za upravljanje valutnom i kamatnom pozicijom Banke.  

 

  POPIS POSLOVNICA  

Banka Kovanica
Regionalni centar,
 Varaždin, Petra Preradovića 29
tel. 042/403-403
Radno vrijeme poslovnice, pon-pet 08:00-16:00 sati, sub 08:00-12:00 sati
 Bankomat (Zrinskih i Frankopana 1 - Autobusni kolodvor)
 

Banka Kovanica
Poslovnica,
 Čakovec, J. J. Strossmayera 3
tel. 040/313-345
Radno vrijeme pon-pet 08:00-16:00 sati, sub 08:00-12:00 sati
 

Banka Kovanica
Regionalni centar,
 Zagreb, Zadarska 80
tel. 01/5556-336

Banka Kovanica
Poslovnica,
 Zagreb, Zadarska 80
tel. 01/5556-320
Radno vrijeme pon-pet 09:00-17:00 sati
 Bankomat 

Banka Kovanica
Poslovnica,
 Zagreb, Vlaška 118
tel. 01/4611-956
Radno vrijeme pon-pet 08:00-16:00, sub 08:00-12:00
 Bankomat 

Banka Kovanica
Poslovnica,
 Zagreb, Ulica grada Vukovara 52b
tel. 01/6178-198
Radno vrijeme pon-pet 08:00-16:00 sati, sub 08:00-12:00 sati

Banka Kovanica
Poslovnica,
 Zagreb, Varšavska 13
tel. 01/4811-696
Radno vrijeme pon-pet 08:00-16:00 sati, sub 08:00-12:00 sati
 Bankomat 

Banka Kovanica
Poslovnica,
 Koprivnica, Nemčićeva 1
tel. 048/621-478
Radno vrijeme pon-pet 08:00-16:00, sub 08:00-12:00
 Bankomat 

Banka Kovanica
Poslovnica,
 Ivanec, M. Maleza 12
tel. 042/784-535
Radno vrijeme pon-pet 08:00-16:00 sati, sub 08:00-12:00 sati
 Bankomat 

Banka Kovanica
Poslovnica, Bjelovar, F. Supila 11
tel. 043/241-222
Radno vrijeme pon-pet 08:00-16:00 sati, sub 08:00-12:00 sati
 Bankomat 

Banka Kovanica
Poslovnica, Požega, Trg Svetog Trojstva 9
tel. 034/272-922
Radno vrijeme pon-pet 08:00-16:00 sati, sub 08:00-12:00 sati
 Bankomat

Banka Kovanica
Regionalni centar, Osijek,  Hrvatske Republike 10
tel. 031/200-160
Radno vrijeme poslovnice, pon-pet 08:00-16:00 sati, sub 08:00-12:00 sati
 Bankomat 

Banka Kovanica
Poslovnica,
 Virovitica, Trg dr. Franje Tuđmana 6
tel. 033/726-386
Radno vrijeme pon-pet 08:00-16:00 sati, sub 08:00-12:00 sati
 Bankomat

Banka Kovanica
Poslovnica,
 Zadar,  Branimirova obala bb
tel. 023/302-191
Radno vrijeme pon-pet 08:00-16:00 sati, sub 08:00-12:00 sati

 Bankomat 

Banka Kovanica
Regionalni centar, Rijeka, Strohalova 2
tel. 051/211-850
Radno vrijeme poslovnice, pon-pet 08:00-16:00 sati
 

Banka Kovanica
Regionalni centar,
 Split, Hrvatske mornarice 1e
tel. 021/322-548
Radno vrijeme poslovnice, pon-pet 08:00-16:00 sati, sub 08:00-12:00 sati
 Bankomat 

POPIS BANKOMATA  

Banka Kovanica
Regionalni centar,
 Varaždin, Petra Preradovića 29
tel. 042/403-403
 Bankomat (Zrinskih i Frankopana 1 - Autobusni kolodvor) 

Banka Kovanica
Poslovnica,
 Zagreb, Vlaška 118
tel. 01/4611-956
 Bankomat 

Banka Kovanica
Poslovnica,
 Zagreb, Varšavska 13
tel. 01/4811-696
 Bankomat 

Banka Kovanica
Poslovnica,
 Koprivnica, Nemčićeva 1
tel. 048/621-478
 Bankomat 

Banka Kovanica
Poslovnica,
 Ivanec, M. Maleza 12
tel. 042/784-535
 Bankomat 

Banka Kovanica
Poslovnica, Bjelovar, F. Supila 11
tel. 043/241-222
 Bankomat 

Banka Kovanica
Regionalni centar, Osijek,  Hrvatske Republike 10
tel. 031/200-160
 Bankomat 

Banka Kovanica
Poslovnica,
 Zadar,  Branimirova obala bb
tel. 023/302-191
 Bankomat 

Banka Kovanica
Poslovnica, Zagreb, Zadarska 80
tel. 01/5556-320
 Bankomat 

  

Banka Kovanica
Poslovnica, Požega, Trg Svetog Trojstva 9
tel. 034/272-922 

 Bankomat 

  

Banka Kovanica
Poslovnica, Virovitica, Trg dr. Franje Tuđmana 6
tel. 033/726-386 

 Bankomat 

  

Banka Kovanica
Regionalni centar, Split, Hrvatske mornarice 1e
tel. 021/322-548
 Bankomat 

 

 

  Bookmark and Share