Banka Koper     

 

 

 

 

Sedište: Koper  

Osnovana: 1955.godine 

Broj ekspozitura: 57 

Broj bankomata: 94 

Telefon: +386 5 66 61 000 

Email: info@banka-koper.si 

Website: www.banka-koper.si 

 

1955.godine osnovana je Istarska opštinska banka radi promovisanja regionalne ekonomije. 1961. Banka je preimenovana u Opštinska banka Koper, a 1971. postaje Kreditna banka Koper. To je bila komercijalno investiciona banka koja je širila svoju poslovnu mrežu i poslovala izvan regionalnih granica. 1978.godine postaje LB Opšta banka Koper uključivši se u bankarski sistem Ljubljanske banke. 1994.godine Banka dobija dozvolu da obavlja bankarske poslove u zemlji i inostranstvu. 1996.godine proširuje poslovnu mrežu, a od 1997. Posluje pod nazivom Banka Koper. 2000.godine postaje član Ljubljanske berze, da bi od 2001.godine pripremala strateško partnerstvo sa bankarskom grupom Sanpaolo IMI koja 2002.godine postaje njen većinski vlasnik. Tada banka dobija dozvolu za promet polisa osiguranja. Narednih godina Banka Koper se veoma brzo razvija, i dalje širi svoju poslovnu mrežu, uvodi nove usluge a sve u cilju zadovoljavanja potreba svojih klijenata.  

Banka Koper se može pohvaliti modernim tehnologijama, kvalitetom svojih usluga uz najviši nivo sigurnosti. Nudi čitavu lepezu bankarskih proizvoda i usluga kao što su krediti, štednja, plaćanje usluga, osiguranje lica i poslovna osiguranja, investicioni poslovi i poslovi sa hartijama od vrednosti, depoziti, lizing, projektno finansiranje itd.  

Banka ima široku mrežu filijala prisutnih u svim većim centrima Slovenije. 

 

 

Banka Koper je deo međunarodne bankarske grupacije Intesa Sanpaolo koja je i njen većinski vlasnik sa 97,48% udela u vlasničkoj strukturi, zatim Elektro Primorska d.d. sa 0,66% i Kraški vodovod Sežana d.o.o. sa 0,30%.  

 

Poslovnice. 

 

1. Agencija Ajdovščina 

Tovarniška 1a 

5270 AJDOVŠČINA 

Telefon: 

(05)3664-050 

Faks: 

(05)3664-058 

 

2. Agencija Ankaran 

Jadranska cesta 42 

6280 ANKARAN 

Telefon: 

(05)6693-120 

Faks: 

(05)6693-159 

 

3. Agencija Brežice 

Cesta prvih borcev 24 

8250 BREŽICE 

Telefon: 

(07)4520-300 

Faks: 

(07)4520-318 

 

4. Poslovna enota Celje 

Stanetova 31 

3000 CELJE 

Telefon: 

(03)4258-900 

Faks: 

(03)4258-933 

 

 

5. Agencija Črnomelj 

Ulica Otona Župančiča 2 

8340 ČRNOMELJ 

Telefon: 

(07)3056-010 

Faks: 

(07)3056-018 

 

6. Agencija Divača 

Ulica Albina Dujca 2 

6215 DIVAČA 

Telefon: 

(05)7343-750 

Faks: 

(05)7343-759 

 

7. Agencija Grosuplje 

Adamičeva 3a 

1290 GROSUPLJE 

Telefon: 

(01)7866-780 

Faks: 

(01)7866-784 

 

8. Agencija Idrija 

Lapajnetova ulica 17 

5280 IDRIJA 

Telefon: 

(05)3774-100 

Faks: 

(05)3774-108 

 

9.ILIRSKA BISTRICA 

·                                 Poslovna enota Ilirska Bistrica 

Bazoviška 18 

6250 ILIRSKA BISTRICA 

Telefon: 

(05)7143-600 

Faks: 

(05)7143-677 

·                                 10. Agencija Trnovo 

Gregorčičeva 22 

6250 ILIRSKA BISTRICA 

Telefon: 

(05)7143-680 

Faks: 

(05)7143-698 

11. Poslovna enota Izola 

Drevored 1.maja 5 

6310 IZOLA 

Telefon: 

(05)6693-200 

Faks: 

(05)6693-289 

 

12. Agencija Jesenice 

Delavska ulica 1 

4270 JESENICE 

Telefon: 

(04)5834-780 

Faks: 

(04)5834-787 

 

13. Agencija Kamnik 

Ljubljanska cesta 4a 

1241 KAMNIK 

Telefon: 

(01)839-6080 

Faks: 

(01)839-6097 

 

14. Agencija Kočevje 

Trg zbora odposlancev 12 

1330 KOČEVJE 

Telefon: 

(01)8956-980 

Faks: 

(01)8956-990 

15. Agencija Komen 

Komen 78 

6223 KOMEN 

Telefon: 

(05)7343-700 

Faks: 

(05)7343-709 

 

16. KOPER 

·                                 Poslovna enota Koper 

Pristaniška ulica 14 

6502 KOPER 

Telefon: 

(05)6661-282 

Faks: 

(05)6662-022 

·                                 17. Agencija Markovec 

Beblerjeva 1 

6000 KOPER 

Telefon: 

(05)6693-000 

Faks: 

(05)6693-039 

·                                 18. Agencija Olmo 

Pahorjeva 63a 

6000 KOPER 

Telefon: 

(05)6693-040 

Faks: 

(05)6693-079 

·                                 19. Agencija Olmo II 

Dolinska cesta 1a 

6000 KOPER 

Telefon: 

(05)6693-160 

Faks: 

(05)6693-199 

·                                 20. Agencija Galeb 

Kidričeva 14 

6000 KOPER 

Telefon: 

(05)6693-080 

Faks: 

(05)6693-119 

21. Agencija Kozina 

Istrska ulica 11 

6240 KOZINA 

Telefon: 

(05)6803-800 

Faks: 

(05)6803-809 

 

22. KRANJ 

·                                 Poslovna enota Kranj 

Likozarjeva 1 

4000 KRANJ 

Telefon: 

(04)2016-900 

Faks: 

(04)2016-910 

·                                 23. Agencija Globus 

Koroška cesta 4 

KRANJ 

Telefon: 

(04)2016-920 

Faks: 

(04)2016-928 

 

24. Agencija Lenart 

Partizanska cesta 1 

2230 LENART 

Telefon: 

(02)7208-870 

Faks: 

(02)7208-878 

 

25. Agencija Lendava 

Kolodvorska 2 d 

9220 LENDAVA 

Telefon: 

(02)5776-041 

Faks: 

(02)5776-048 

 

LJUBLJANA 

·                                 26. Poslovna enota Ljubljana 

Cigaletova 4 

1000 LJUBLJANA 

Telefon: 

(01)3076-400 

Faks: 

(01)3076-480 

·                                 27. Agencija Dunajska 

Dunajska 107 

1000 LJUBLJANA 

Telefon: 

(01)5606-700 

Faks: 

(01)5606-720 

·                                 28. Agencija Brdo 

Tehnološki park 18 (stavba C) 

1000 LJUBLJANA 

Telefon: 

(08)200-6200 

Faks: 

(08)200-6219 

·                                 29. Agencija Slovenska 

Slovenska 52 

1000 LJUBLJANA 

Telefon: 

(01)307-6430 

Faks: 

(01)307-6490 

30. Agencija Logatec 

Sončni log 1 

1370 LOGATEC 

Telefon: 

(01)754-4940 

Faks: 

(01)754-4957 

 

31. Poslovna enota Maribor 

Vita Kraigherja 5 

2000 MARIBOR 

Telefon: 

(02)2288-100 

Faks: 

(02)2288-118 

 

32. Agencija Miklavž 

Ptujska cesta 17 

2204 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU 

Telefon: 

(02)3338 450 

Faks: 

(02)3338 467 

 

33. Poslovna enota Murska Sobota 

Slovenska 27 

9000 MURSKA SOBOTA 

Telefon: 

(02)5308-970 

Faks: 

(02)5308-999 

 

34. Poslovna enota Nova Gorica 

Bevkov trg 2 

5000 NOVA GORICA 

Telefon: 

(05)338-4000 

Faks: 

(05)338-4048 

 

 

35. Poslovna enota Novo mesto 

Novi trg 5 

8000 NOVO MESTO 

Telefon: 

(07)3917-180 

Faks: 

(07)3917-199 

 

36. Agencija Ormož 

Kolodvorska cesta 1 

2270 ORMOŽ 

Telefon: 

(02)7198-940 

Faks: 

(02)7198-948 

 

37. Agencija Piran 

Tartinijev trg 12 

6330 PIRAN 

Telefon: 

(05)6743-380 

Faks: 

(05)6743-388 

 

38. Agencija Pivka 

Kolodvorska 14 

6257 PIVKA 

Telefon: 

(05)7283-490 

Faks: 

(05)7283-497 

 

39. Agencija Podgrad 

Podgrad 96 

6244 PODGRAD 

Telefon: 

(05)7143-850 

Faks: 

(05)7143-858 

 

40. PORTOROŽ 

·                                 Poslovna enota Piran 

Obala 114 A (Lucija) 

6320 PORTOROŽ 

Telefon: 

(05)6743-300 

Faks: 

(05)6743-330 

·                                 41. Agencija Portorož 

Obala 33 

6320 PORTOROŽ 

Telefon: 

(05)6743-360 

Faks: 

(05)6743-366 

42. Poslovna enota Postojna 

Tržaška cesta 1 

6230 POSTOJNA 

Telefon: 

(05)7283-400 

Faks: 

(05)7283-440 

 

43. Agencija Ptuj 

Slovenski trg 3 

2250 PTUJ 

Telefon: 

(02)7878-000 

Faks: 

(02)7878-038 

 

44. Agencija Radlje ob Dravi 

Koroška cesta 61 a 

2360 RADLJE OB DRAVI 

Telefon: 

(02)8879-040 

Faks: 

(02)8879-059 

 

46. Agencija Radovljica 

Kranjska cesta 18 

4240 RADOVLJICA 

Telefon: 

(04)5316-810 

Faks: 

(04)5316-827 

 

47. Agencija Ravne na Koroškem 

Prežihova ulica 3 

2390 RAVNE NA KOROŠKEM 

Telefon: 

(02)8858-830 

Faks: 

(02)8858-838 

 

48. Agencija Sevnica 

Trg svobode 1 

8290 SEVNICA 

Telefon: 

(07)8147-000 

Faks: 

(07)8147-010 

 

49. Poslovna enota Sežana 

Partizanska 50 

6210 SEŽANA 

Telefon: 

(05)7283-500 

Faks: 

(05)7283-599 

 

50. Agencija Slovenska Bistrica 

Ljubljanska cesta 16 

2310 SLOV. BISTRICA 

Telefon: 

(02)4294 960 

Faks: 

(02)4294 979 

 

51. Poslovna enota Slovenj Gradec 

Podgorska cesta 2 

2380 SLOVENJ GRADEC 

Telefon: 

(02)885-8850 

Faks: 

(02)885-8869 

 

52. Agencija Šentjur 

Drofenikova 15 

3230 ŠENTJUR PRI CELJU 

Telefon: 

(03)7478-081 

Faks: 

(03)7478-098 

 

53. Agencija Tolmin 

Mestni trg 8 

5220 TOLMIN 

Telefon: 

(05)3884-150 

Faks: 

(05)3884-158 

 

54. Agencija Trebnje 

Stari trg 2a 

8210 TREBNJE 

Telefon: 

(07)3466-500 

Faks: 

(07)3466-509 

 

55. Agencija Trzin 

Planjava 4 

1236 TRZIN 

Telefon: 

(01)560-6730 

Faks: 

(01)560-6747 

 

56.  Agencija Velenje 

Prešernova cesta 10 

3320 VELENJE 

Telefon: 

(03)8988-280 

Faks: 

(03)8988-297 

 

57. Agencija Žalec 

Savinjska cesta 10 

3310 ŽALEC 

Telefon: 

(03)7148-600 

Faks: 

(03)7148-618 

 

Bankomati: 


 
 

1.Ajdovščina, Tovarniška 1A 

2.Ankaran, Jadranska 42 

3.Ankaran, Jadranska cesta 42 

4.Brežice, Cesta prvih borcev 24 

5.Celje, Stanetova 31 

6.Črnomelj, Otona Župančića 2 

7.Dekani, Dekani 209 

8.Divača, Ulica Albina Dujca 2 

9.Gračišče, Gračišče 4A 

10.Grosuplje, Adamičeva 3A 

11.Idrija, Lapajnetova 17 

12. Ilirska Bistrica, Bazoviška 45 

13.Ilirska Bistrica, Bazoviška 18 

14.Ilirska Bistrica, Gregorčičeva 22 

15.Izola, Kristanov trg 1 

16.Izola,Drevored 1. maja 5 

17.Izola, Cesta v Jagodje 

18.Izola,Polje 35A 

19.Izola,Tomažičeva 10 

20.Jesenice, Delavska ulica 1 

21.Kamnik, Ljubljanska 4A 

22.Kočevje, Trg Zbora Odposlancev 12 

23.Komen, Komen 78 

24.Koper, Pristaniška 14 

25.Koper,Pristaniška 14 

26.Koper,Dolinska cesta 

27.Koper,Ankaranska cesta 

28.Koper,Ankaranska cesta 

29.Koper,Pristaniška 14 

30.Koper,Pahorjeva 63A 

31.Koper,Dolinska cesta 1 

32.Koper,Pristaniška 14 

33.Koper,Vanganelska 55E 

34.Koper,Beblerjeva 1 

35.Koper,Ferrarska 20 

36.Koper,Titov trg 1 

37.Koper,Pristaniška 5 

38.Koper,Pristaniška 5 

39.Koper,Istrska cesta 12 

40.Koper,Istrska cesta 67 

41.Koper,Istrske brigade 59 

42.Kozina,Kozina 

43.Kranj,Likozarjeva 1 

44.Lenart, Trg Osvoboditve 15 

45.Lendava,Kolodvorska 2D 

46.Ljubljana,Tehnološki park 18 

47.Ljubljana,Dunajska 107 

48.Ljubljana,Cigaletova 4 

49.Ljubljana,Slovenčeva 23 

50.Ljubljana,Dunajska 107 

51.Ljubljana,Slovenčeva 23 

52.Ljubljana, Trnovski Pristan 2 

53.Logatec,Sončni Log 1 

54.Lucija,Obala 114 

55.Lucija, Obala 114 

56.Maribor, Vita Kraigherja 5 

57.Miklavž na Dravskem polju, Ptujska cesta 17 

58.Murska Sobota, Slovenska 27 

59.Nova Gorica, Bevkov trg 1 

60.Nova Gorica,Bevkov trg 1 

61.Novo mesto, Novi trg 1 

62.Ormož, Kolodvorska 1 

63.Pesnica,Spodnje Dobrenje 41A 

64.Pesnica, Spodnje Dobrenje 41D 

65.Piran, Tartinijev trg 12 

66.Pivka, Kolodvorska 14 

67.Podgrad, Podgrad 96 

68.Portorož, Obala 33 

69.Portorož, Obala 4D 

70.Postojna, Tržaška cesta 1 

71.Postojna, Ulica Franca Smrduja 2 

72.Postojna, Jamska cesta 30 

73.Postojna,Titova cesta 12 

74.Postojna,Titov trg 1 

75.Ptuj, Blagovnica Mercator 

76.Radlje ob Dravi, Koroška cesta 6/A 

77.Ravne na Koroškem, Prežihova ulica 3 

78.Sečovlje, Sečovlje 19 

79.Senožeče, Senožeče 147 

80.Sevnica, Trg Svobode 1 

81.Sevnica, Savska cesta 20C 

82.Sežana, Partizanska 71  

83.Sežana, Partizanska 50 

84.Slovenj Gradec, Podgorska cesta 2 

85.Slovenska Bistrica, Sl. Bistrica 

86.Šentjur pri Celju, Drofenikova 14 

87.Škofije, Spodnje Škofije 207 

88.Šmarje, Sergaši 42A 

89.Tolmin, Na Logu 21 

90.Tolmin, Mestni trg 892. 

91.Trebnje, Stari trg 1 

92.Trzin, Planjava 4 

93.Velenje, Prešernova 10 

94.Žalec, Savinjska cesta 10 

 

  Bookmark and Share