Banka Celje

 

 

 

 

Sedište: Celje  

Osnovana: 1864.godine 

Broj ekspozitura: 46 

Broj bankomata: 89 

Telefon: +386 3 543 10 00 

Email: info@banka-celje.si 

Website: www.banka-celje.si 

 

Banka Celje je naslednica Štedionice gradske opštine Celje koja je osnovana 1864.godine. To je jedna od Slovenačkih banaka sa najdužom tradicijom. Ima veoma jake pozicije u regiji. Većinu poslova obavlja van regije uglavnom kroz glavne filijale u Ljubljani. Krajem decembra 2005.godine banka je bila sedma najveća banka.  

Banka Celje je univerzalna banka koja obavlja sve vrste bankarskih poslova za korporativne klijente, preduzetnike i fizička lica u zemlji i inostranstvu. Nudi širok spektar finansijskih usluga kako fizičkim licima tako I pravnim licima. Zaposleni u Banci Celje su uvek raspoloženi da saslušaju svoje klijente I d aim pruže dobar savet. Banka je takođe veoma aktivna na međunarodnom tržištu gde je uspostavila korespondentske odnose sa stranim bankama. Banka Celje ima dobro razvijenu poslovnu  mrežu u svim većim gradovima regiona. 

Banka posluje uspešno već 145 godina I stalno unapređuje svoje poslovanje kroz discipline, racionalno vođenje banke, zaštitu interesa deponenata. Učestvuje u mnogim donorskim projektima sportskih klubova, podržava brojne kulturne manifestacije. 

Najveći akcionari Banke Celje su Nova Ljubljanska banka sa 40,99% akcija, zatim, Slovenački fond za restituciju d.d sa 9,36% I Investicioni fond NFD sa 9,21% akcija. 

 

Poslovnice: 


1 .Address: Ljubljanska 1a  , 3000 Celje 

Phone: 03 422 17 34;                          03 422 13 24
Fax: 03 422 17 32 


2. Address: Vodnikova 2, 3000 Celje 

Phone: 03 422 17 34
Fax: 03 422 16 12 


3. Address: Miklošičeva 6, 3000 Celje 

Phone: 03 422 22 00
Fax: 03 422 22 06 


4. Address: Ljubljanska cesta 1a, 3000 Celje 

Phone: 03 422 17 30
Fax: 03 422 17 32 

o   

o   

5. Address: Ljubljanska cesta 1a, 3000 Celje 

Phone: 03 422 17 34
Fax: 03 422 17 32 

o   
6. Address: Mariborska 100, 3000 Celje 

Phone: 03 428 46 50
Fax: 03 428 46 62 


7. Address: Mariborska 128, 3000 Celje 

Phone: 03 422 25 10
Fax: 03 422 25 20 


8. Address: Krekov trg 6, 3000 Celje 

Phone: 03 422 16 64
Fax: 03 422 16 62 


9. Address: Opekarniška 9, 3000 Celje 

Phone: 03 422 25 30
Fax: 03 422 25 32 


10. Address: Ulica Br. Vošnjakov 1, 3000 Celje 

Phone: 03 422 25 35
Fax: 03 422 25 37 


11. Address: Ferrarska ulica 5a, 6000 Koper 

Phone: 05 639 80 64
Fax: 05 639 80 61 

12. Address: Ferrarska ulica 5a, 6000 Koper 

Phone: 05 639 80 64
Fax: 05 639 80 61 

o   
13. Address: Kozje 38, 3260 Kozje 

Phone: 03 800 26 95
Fax: 03 580 10 17 


15. Address: Valvasorjev trg 5, 3270 Laško 

Phone: 03 733 81 00
Fax: 03 573 14 37 


16. Address: Valvasorjev trg 5, 3270 Laško 

Phone: 03 733 81 00
Fax: 03 573 14 37 

17. Address: Valvasorjev trg 5, 3270 Laško 

Phone: 03 733 81 00
Fax: 03 573 14 37 


18. Address: Trdinova 4, 1000 Ljubljana 

Phone: 01 239 18 70
Fax: 01 239 18 58 


19. Address: Trdinova 4, 1000 Ljubljana 

Phone: 01 239 18 70
Fax: 01 239 18 80 


20. Address: Partizanska cesta 26, 2000 Maribor 

Phone: 02 234 30 70
Fax: 02 234 30 74 


21. Address: Partizanska cesta 26, 2000 Maribor 

Phone: 02 234 30 70
Fax: 02 234 30 74 

22. Address: Na trgu 53, 3330 Mozirje 

Phone: 03 839 36 80
Fax: 03 839 36 84 

23. Address: Zdraviliška cesta 27c, 3254 Podčetrtek 

Phone: 03 818 35 90
Fax: 03 582 93 90 

24. Address: Polzela 11b, 3313 Polzela 

Phone: 03 703 43 05
Fax: 03 703 43 09 

25. Address: Graščinska cesta 3, 3312 Prebold 

Phone: 03 703 43 10
Fax: 03 703 43 12 


26. Address: Ulica OF 4a, 1433 Radeče 

Phone: 03 568 00 00
Fax: 03 568 00 10 

27. Address: Kidričeva 5, 3250 Rogaška Slatina 

Phone: 03 818 43 00
Fax: 03 581 32 60 

28. Address: Kidričeva 5, 3250 Rogaška Slatina 

Phone: 03 818 43 00
Fax: 03 581 32 60 

29. Address: Kidričeva 5, 3250 Rogaška Slatina 

Phone: 03 818 43 00
Fax: 03 581 32 60 

30. Address: Ulica Ceste 10, 3252 Rogatec 

Phone: 03 818 35 95
Fax: 03 818 35 97 


31. Address: Oplotniška 1a, 3210 Slovenske Konjice 

Phone: 03 758 02 00
Fax: 03 758 02 08 

32. Address: Oplotniška 1a, 3210 Slovenske Konjice 

Phone: 03 758 02 00
Fax: 03 758 02 08 

33. Address: Oplotniška 1a, 3210 Slovenske Konjice 

Phone: 03 758 02 00
Fax: 03 758 02 08 

34. Address: Rimska cesta 89, 3311 Šempeter v S.d. 

Phone: 03 703 43 00
Fax: 03 703 43 02 

35. Address: Mestni trg 8, 3230 Šentjur 

Phone: 03 746 36 00
Fax: 03 746 36 44 

36. Address: Mestni trg 9, 3230 Šentjur 

Phone: 03 746 36 00
Fax: 03 746 36 44 

Phone: 03 746 36 00
Fax: 03 746 36 44 


37. Address: Aškerčev trg 13, 3240 Šmarje pri Jelšah 

Phone: 03 818 43 50
Fax: 03 582 14 20 

38. Address: Šaleška 2, 3320 Velenje 

Phone: 03 898 38 80
Fax: 03 898 38 84 

39. Address: Na gmajni 2, 3205 Vitanje 

Phone: 03 757 45 60
Fax: 03 757 45 62 

40. Address: Celjska cesta 29, 3212 Vojnik 

Phone: 03 780 45 00
Fax: 03 577 22 80 

41. Address: Vransko 130c, 3305 Vransko 

Phone: 03 703 43 15
Fax: 03 703 43 17 

42. Address: Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče 

Phone: 03 757 45 50
Fax: 03 757 45 58 

43. Address: Hmeljarska ulica 3, 3310 Žalec 

Phone: 03 713 44 00
Fax: 03 713 44 11 

44. Address: Savinjska cesta 20, 3310 Žalec 

Phone: 03 713 41 25
Fax: 03 713 41 30 


45. Address: Hmeljarska ulica 3, 3310 Žalec 

Phone: 03 713 44 00
Fax: 03 713 44 61 

46. Address: Hmeljarska ulica 3, 3310 Žalec 

Phone: 03 713 44 00
Fax: 03 713 44 11 

  

Bankomati: 

 

·        Kmetijska zadruga 

·         Bistrica ob Sotli 9, 3256 Bistrica ob Sotli 

·        Braslovče 

·         Braslovče 25, 3314 Braslovče 

·        Baumax 

·         Kidričeva 32, 3000 Celje 

·        Bolnica Celje - glavni vhod 

·         Ipavčeva ulica 8, 3000 Celje 

·        TUŠ CashCarry 

·         Kidričeva 36, 3000 Celje 

·        Trgovina Tuš 

·         Ljubljanska cesta 16, 3000 Celje 

·        Diskont Celjske mesnine 

·         Cesta v Trnovlje 17, 3000 Celje 

·        Celjski sejem - Celjanka 

·         Dečkova cesta 1, 3000 Celje 

·        City Center - 5 bankomatov 

·         Mariborska 100, 3000 Celje 

·        Drogerija TUŠ 

·         Prešernova ulica 10, 3000 Celje 

·        EK center 

·         Mariborska 88, 3000 Celje 

·        KS Lava 

·         Iršičeva ulica 2a, 3000 Celje 

·        Poslovalnica CMH 

·         Krekov trg 6, 3000 Celje 

·        Market Ostrožno 

·         Cesta na Ostrožno 94, 3000 Celje 

·        Agencija Miklošičeva 

·         Miklošičeva ulica 6, 3000 Celje 

·        Poslovalnica Prešernova 

·         Prešernova ulica 18, 3000 Celje 

·        Agencija Nova vas 

·         Ulica bratov Vošnjakov 1, 3000 Celje 

·        Ulica V. prekomorske brigade 

·         Ulica V. prekomorske brigade 4, 3000 Celje 

·        Mercator center - 2 bankomata 

·         Opekarniška cesta 9, 3000 Celje 

·        Mercator Hudinja 

·         Ulica frankolovskih žrtev 17, 3000 Celje 

·        Poslovalnica Vodnikova - 2 bankomata 

·         Vodnikova ulica 2, 3000 Celje 

·        OMV Istrabenz 

·         Dečkova cesta 36 , 3000 Celje 

·        Trgovina Mercator 

·         Trubarjeva ulica 55, 3000 Celje 

·        Poslovalnica Ljubljanska 

·         Ljubljanska cesta 1a, 3000 Celje 

·        Planet Tuš - 2 bankomata 

·         Mariborska cesta 128, 3000 Celje 

·        Agencija TUŠ 

·         Mariborska cesta 128, 3000 Celje 

·        Kmetijska zadruga 

·         Dobrna 11a, 3204 Dobrna 

·        TUŠ Oil Dramlje 

·         Laze pri Dramljah 6b, 3222 Dramlje 

·        Agencija Koper 

·         Ferrarska ulica 5a, 6000 Koper 

·        Agencija Kozje 

·         Kozje 38, 3260 Kozje 

·        Poslovalnica Laško - 2 bankomata 

·         Valvasorjev trg 5, 3270 Laško 

·        Zdravilišče Laško 

·         Zdraviliška cesta 4, 3270 Laško 

·        Trgovina Tuš 

·         Celjska cesta 36, 3270 Laško 

·        Wellness park 

·         Zdraviliška cesta 6, 3270 Laško 

·        Poslovalnica Ljubljana 

·         Trdinova 4, 1000 Ljubljana 

·        Bencinski servis Kračun 

·         Slomškova ulica 6, 3215 Loče pri Poljčanah 

·        Agencija Maribor 

·         Partizanska cesta 26, 2000 Maribor 

·        Agencija Mozirje 

·         Na trgu 53, 3330 Mozirje 

·        Blagovnica Mercator 

·         Levec 71, 3301 Petrovče 

·        Petrovče 

·         Petrovče 1, 3301 Petrovče 

·        Market Planina 

·         Planina pri Sevnici 35a, 3225 Planina pri Sevnici 

·        Agencija Podčetrtek 

·         Zdraviliška cesta 27, 3254 Podčetrtek 

·        Terme Olimia 

·         Zdraviliška cesta 24, 3254 Podčetrtek 

·        Blagovnica Megrad 

·         Laše 2, 3241 Podplat - Mestinje 

·        Agencija Polzela 

·         Polzela 11b, 3313 Polzela 

·        Agencija Prebold 

·         Graščinska cesta 3, 3312 Prebold 

·        Agencija Radeče 

·         Ulica OF 4, 1433 Radeče 

·        Petrol 

·         Hotmež 1, 1433 Radeče 

·        Market Rimske toplice 

·         Zdraviliška cesta 53, 3272 Rimske Toplice 

·        Jager Center 

·         Prvomajska ulica 29, 3250 Rogaška Slatina 

·        KC Keros 

·         Tržišče 12a, 3250 Rogaška Slatina 

·        Mercator Jelka 

·         Celjska cesta 17, 3250 Rogaška Slatina 

·        Poslovalnica Rogaška Slatina - 2 bankomata 

·         Kidričeva ulica 5, 3250 Rogaška Slatina 

·        PTC Sonce 

·         Celjska cesta 7, 3250 Rogaška Slatina 

·        Supermarket Tuš 

·         Celjska cesta 13, 3250 Rogaška Slatina 

·        TC Merkur 

·         Spodnje Negonje 27/b, 3250 Rogaška Slatina 

·        Agencija Rogatec 

·         Ulica Ceste 10, 3252 Rogatec 

·        Supermarket Mercator 

·         Celjska cesta 31a, 3252 Rogatec 

·        Poslovalnica Slovenske Konjice 

·         Oplotniška 1a, 3210 Slovenske Konjice 

·        Spar 

·         Liptovska ulica 40, 3210 Slovenske Konjice 

·        PTC Tuš 

·         Oplotniška cesta 1b, 3210 Slovenske Konjice 

·        Bencinski servis Tepanje 

·         Tepanje 4b, 3210 Slovenske Konjice 

·        Blagovnica Spar 

·         Rimska cesta 25, 3311 Šempeter v S.d. 

·        Blagovnica Mercator 

·         Savinjska ulica 2, 3311 Šempeter v S.d. 

·        Poslovalnica Šentjur - 2 bankomata 

·         Mestni trg 8, 3230 Šentjur 

·        Mercator Šentjur 

·         Kolodvorska ulica 9, 3230 Šentjur 

·        Akvonij 

·         Cesta kozjanskega odreda 13, 3230 Šentjur 

·        Trgovina Kea 

·         Lokarje 1a, 3230 Šentjur 

·        Poslovalnica Šmarje 

·         Aškerčev trg 13, 3240 Šmarje pri Jelšah 

·        Tuš Supermarket Štraus 

·         Celjska cesta 41, 3240 Šmarje pri Jelšah 

·        Bencinski servis Agip 

·         Letuš 13/a, 3327 Šmartno ob Paki 

·        Mercator - Market Lipa Štore 

·         Udarniška ulica 3, 3220 Štore 

·        Občina Tabor 

·         Tabor 25, 3304 Tabor 

·        Agencija Velenje 

·         Šaleška cesta 2, 3320 Velenje 

·        Agencija Vojnik 

·         Celjska cesta 29, 3212 Vojnik 

·        Trgovina Tuš 

·         Celjska cesta 24/a, 3212 Vojnik 

·        Železniška postaja 

·         Zidani Most 9, 1432 Zidani Most 

·        Agencija Zreče 

·         Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče 

·        Terme Zreče - Hotel Dobrava 

·         Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče 

·        Poslovalnica Žalec 

·         Savinjska cesta 20, 3310 Žalec 

·        Agencija Hmeljarska 

·         Hmeljarska ulica 3, 3310 Žalec 

·        TUŠ center 

·         Ulica heroja Staneta 8, 3310 Žalec 

·        Spar 

·         Celjska cesta, 3310 Žalec 

  Bookmark and Share