Banka Brod

 

 

Sedište: Slavonski Brod

Osnovana: 1998.godine

Broj ekspozitura: 9

Email: banka-brod@banka-brod.hr,
Website: www.banka-brod.hr

 

 

 


Banka Brod je prvenstveno osnovana kao Štedionica Brod d.d. 1998.godine a sadašnje ime nosi od 2002.godine. U julu 2005.godine Banka je dokapitalizovana, takodje je otvorila nove poslovnice pa ona danas ima devet poslovnica u Hrvatskoj. Banka Brod se bavi različitim bankarskim poslovima kao što su primanje svih vrsta depozita građana i pravnih lica, zatim davanje kredita jemstava i bankarskih garancija, dalje obavlja poslove sa stranim sredstvima plaćanja, obavlja poslove platnog prometa, pruža usluge Internet bankarstva itd.


Banka Brod je mala banka na hrvatskom tržištu koja ima za cilj da bude moderna i univerzalna finansijska institucija koja će zadovoljiti potrebe svojih klijenata i tako postati vodeća banka. Zadatak Banke Brod je da svojim klijentima pruži najbolje usluge i na taj način da ostvari dugoročne partnerske odnose.

 

Poslovnice:

 

1. Slavonski Brod Zajčeva21 

2. Slavonski Brod Andrije Štampara bb 

3. Zagreb Rujanska 4 

4. Zagreb Trg žrtava fašizma 3 

5. Rijeka Ivana Zajca 24 

6. Pula Sv. Teodora 1 

7. Požega Trg Sv. Trojstva 21 

8. Nova Gradiška Cvijetni trg 12 

9. Osijek Stjepana Radića 14

 

  Bookmark and Share