Banco Popolare Croatia Zagreb

 

 

 

Sedište: Zagreb  

Broj ekspozitura: 36 

Broj bankomata: 20 

Call centar: 062/27-27-27 

Email: info@bpc.hr 

Website: www.bpc.hr

 

 

Banco Popolare Croatia d.d. je savremena univerzalna banka koja nudi širok spektar proizvoda i usluga čiji je zadatak da svojim vrhunskim uslugama i proizvodima doprinese razvoju banke koja će biti utemeljena najvećim vrednostima a to su znanje i kreativnost svih zaposlenih u banci. Posluje sa svim državnim institucijama i poslovnim udruženjima: Hrvatskim udruženjem banaka, Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak, Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, Hrvatskim izvoznicima, Hrvatskim fondom za razvoj i zapošljavanje, Ministarstvom turizma, Hrvatskim poslovnim savjetom za održivi razvoj i Savezom za energetiku Zagreba. Banco Populare teži da postane vodeća banka u oblastima u kojima posluje. Aktivno učestvuje u raznim sponzorstvima pružajući podršku raznim projektima u oblasti sporta, kulture, obrazovanja, ekologije, a takođe učestvuje i u mnogim humanitarnim akcijama. Ima razvijenu poslovnu mrežu širom Republike Hrvatske koja se sastoji od 36 poslovnica i broji više od 72.000 klijenata. 

Banco Populare je članica Hrvatskog poslovnog saveta za održivi razvoj. 2009.godine banka je dobila je posebnu nagradu Indeks DOP-a.  

 

Poslovnice: 

 

Č A K O V E C 

Trg Kralja Tomislava 14 

V A R A Ž D I N 

Kratka ulica 2 

I. Kukuljevića 3 

S E S V E T E 

Bjelovarska 7/1 

Z A G R E B 

Republike Austrije 5 

Vukovarska 23 

Martićeva 15 

Savska 131 

Maksimirska 103 

Ozaljska 112 

Draškovićeva 35 

Petrovaradinska 7a 

V E L I K A  G O R I C A 

Trg kralja Tomislava 13 

K A R L O V A C 

Ivana Gundulića 1 

R I J E K A 

Užarska bb 

Strossmayerova 8a 

R O V I N J 

Aldo Rismondo 9 

P U L A 

Ul. Sergijevaca 16 

Istarska 3 

S L A T I N A 

Trg Sv. Josipa 1 

N A Š I C E 

Braće Radića 6 

O S I J E K 

Trg Slobode 2 

Radićeva 32 A 

Trg Bana Jelačića 17 

Županijska 7 

Radićeva 32a, Centar za poduzetnike 

V U K O V A R 

Strossmayerova 14a 

V I N K O V C I 

Nazorova 11 

S L A V O N S K I  B R O D 

Pilareva 28 

P O Ž E G A 

Trg Svetog Trojstva 5 

Z A D A R 

Obala Kralja Tomislava 1 

T R O G I R 

Gradska 35/1 

Matije Gupca 12 

S P L I T 

Dubrovačka 1 

Lička 2 

Ruđera Boškovića 18a(T.C. Prima 3) 

 

 

Bankomati: 

 

ČAKOVEC 

  

 

 

  

Kralja Tomislav  14

 

 

 

ZAGREB 

 

 

 

  

Draškovićeva

35

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Petrovaradinska 7a 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Vukovarska 23 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Maksimirska 103 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Ozaljska 112 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Martićeva 15 

 

 

 

SESVETE 

 

 

 

  

Bjelovarska 7/1 

 

 

 

VELIKA GORICA 

 

 

 

  

Trg Kralja Tomislava 13 

 

 

 

KARLOVAC 

 

 

 

  

Ivana Gundulića 1 

 

 

 

OSIJEK 

 

 

 

  

Trg Bana Jelačića 17 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Županijska 7 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Trg slobode 2 

 

 

 

VINKOVCI 

 

 

 

  

Nazorova 11 

 

 

 

SLAVONSKI BROD 

 

 

 

  

Pilareva 28 

 

 

 

ROVINJ 

 

 

 

  

Aldo Rismondo 19 

 

 

 

TROGIR 

 

 

 

  

Matije Gupca 12 

 

 

 

SPLIT 

 

 

 

  

Ruđera Boškovića 18a 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Lička 2 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Dubrovačka 1 

 

 

 

  Bookmark and Share