Balkan Investment Bank Banja Luka

 

 

 

 

Sedište: Banja Luka  

Osnovana: 2000.god. 

Broj ekspozitura: 22 

Broj bankomata: 21 

Kontakt telefon: +387 0 51 245 142 

Email: contact@bib.ba 

Website:www.bib.ba

 Balkan Investment Bank AD je komercijalna banka koja je među prvim bankama osnovana inostranim kapitalom. Počela je sa radom 2000.godine u Banja Luci a osnovale su je dve litvanske kompanije-najstarija litvanska privatna banka AB Ukio bankas i investiciona kompanija UAB. Od tada banka se konstantno razvija šireći paletu bankarskih proizvoda i usluga. Zahvaljujući visoko kvalifikovanom i obrazovanom kadru Balkan Investment banka je postala savremena finansijska institucija poznata po kvalitetu poslovanja, profesionalnosti i pouzdanosti. Istovremeno unapređuje svoje poslovanje i širi poslovnu mrežu širom BiH. Krajem 2010. Balkan Investment banka je preuzela deo imovine i obaveza Una banke d.d. Bihać. Vizija banke je da bude univerzalna banka koja će aktivno učestvovati u privrednom i društvenom životu stanovnika BiH trudeći se da opravda poverenje građana. Pored poslova sa pravnim i fizičkim licima banka obavlja poslove investicionog bankarstva sa domaćim i inostranim klijentima. Balkan Investment banka je članica Banjalučke berze čiji je i jedan od osnivača, tako da je uključena u brokerske poslove. Takođe je i članica Centralnog registra hartija od vrednosti pa tako za svoje klijente obavlja poslove prenosa vlasništva i sredstava nakon kupovine ili prodaje harija od vrednosti. Balkan Investment banka je prva banka iz RS i među prvim bankama u BiH koja je 2007.godine dobila dozvolu za obavljanje kastodi poslova.  

 

Poslovnice: 

1. Filijala Banja Luka
Aleja Svetog Save 61
78 000 Banja Luka0800 50 242radni dan 08:00 - 18:30
subota 08:00 - 13:30 

2. Šalter Veselina Masleše
Veselina Masleše 11
78 000 Banja Luka0800 50 242radni dan 08:00 - 20:00
subota 08:00 - 15:00 

3. Šalter Banja Luka I
Hvarska bb
78 000 Banja Luka0800 50 242radni dan 08:00 - 19:30 

4. Šalter Meridijan
Ilije Garašanina bb
78 000 Banja Luka0800 50 242radni dan 08:00 - 13:30
subota 08:00 - 13:30 

5. Filijala Bijeljina
Majevička 102
76 300 Bijeljina 

0800 50 242 

radni dan 08:00 - 15:30
subota 09:00 - 12:30 

6. Filijala Doboj
Nemanjina bb
74 000 Doboj 

0800 50 242 

radni dan 08:00 - 15:30
subota 08:00 - 11:30 

7. Šalter Gacko
Save Vladisavljevića bb
89 240 Gacko 

0800 50 242 

radni dan 08:00 - 15:30
subota 08:00 - 11:30 

8. Filijala Istočno Sarajevo
Stefana Nemanje 17
71 123 Istočno Sarajevo 

0800 50 242 

radni dan 08:00 - 15:30
subota 08:00 - 11:30 

9. Šalter Laktaši
Karađorđeva 63
78 250 Laktaši 

0800 50 242 

radni dan 08:00 - 15:30
subota 08:00 - 11:30 

10. Filijala Milići
Trg Srpskih ratnika bb
75 446 Milići 

0800 50 242 

radni dan 08:00 - 15:30
subota 08:00 - 11:30 

11. Šalter Pale
Milana Simovića bb
71 420 Pale 

0800 50 242 

radni dan 08:00 - 15:30
subota 08:00 - 11:30 

12. Šalter Prijedor
Banjalučki put bb
79 101 Prijedor 

0800 50 242 

radni dan 08:00 - 15:30
subota 09:00 - 12:30
nedelja 09:00 - 12:30 

13. Šalter Prijedor II
Miloša Obilića bb
79 102 Prijedor 

0800 50 242 

radni dan 08:00 - 15:30
subota 09:00 - 12:30 

14. Šalter Prnjavor
Svetog Save bb
78 430 Prnjavor 

0800 50 242 

radni dan 08:00 - 15:30
subota 08:00 - 11:30 

15. Filijala Sarajevo
Nedima Filipovića bb
71 000 Sarajevo 

0800 50 242 

radni dan 08:00 - 15:30
subota 09:00 - 12:30 

16. Filijala Sokolac
Cara Lazara bb
71 350 Sokolac 

0800 50 242 

radni dan 08:00 - 15:30
subota 08:00 - 11:30 

17. Filijala Srbac
Zdravka Čelara bb
78 420 Srbac 

0800 50 242 

radni dan 08:00 - 15:30
subota 08:00 - 11:30 18. Filijala Trebinje
Preobraženska bb
89 101 Trebinje0800 50 242radni dan 08:00 - 15:30
subota 08:00 - 11:30 

19. Šalter Ugljevik
Karađorđeva 1
76 330 Ugljevik 

0800 50 242 

radni dan 08:00 - 15:30
subota 09:00 - 12:30 

20. Filijala Zvornik
Svetog Save bb
75 400 Zvornik 

0800 50 242 

radni dan 08:00 - 15:30
subota 08:00 - 11:30 

21. Šalter Karakaj
Karakaj bb
75 400 Zvornik 

0800 50 242 

radni dan 08:00 - 15:30
subota 08:00 - 11:30 

22. Šalter Čelinac
Cara Lazara bb
78 240 Čelinac 

0800 50 242 

radni dan 08:00 - 15:30
subota 08:00 - 12:30  

Bankomati: 

 

1. ATM Bana Lazarevića 878 000 Banja Luka 

2. Filijala Banja Luka Aleja Svetog Save 6178 000 Banja Luka 

3. Šalter Veselina Masleše Veselina Masleše 11  78 000 Banja Luka 

4. Filijala Una Bosanska 25  77 000 Bihać 

5. Filijala Bijeljina Trg Kralja Petra I Karađorđevića bb 76 300 Bijeljina 

6. Filijala Bijeljina Majevička 102  76 300 Bijeljina 

7. Šalter Cazin Cazinskih brigada bb  77 220 Cazin 

8. Filijala Doboj Nemanjina bb  74 000 Doboj 

9. Filijala Istočno Sarajevo Stefana Nemanje 17  71 123 Istočno Sarajevo 

10. Šalter Laktaši Karađorđeva 63  78 250 Laktaši 

11. Filijala Milići Trg Srpskih ratnika bb  75 446 Milići 

12. Šalter Pale Milana Simovića bb  71 420 Pale 

13. Šalter Prijedor Jovana Raškovića bb  79 101 Prijedor 

14. Šalter Prnjavor Svetog Save bb  78 430 Prnjavor 

15. Filijala Sarajevo Nedima Filipovića bb  71 000 Sarajevo 

16. Filijala Sokolac Cara Lazara bb  71 350 Sokolac 

17. Filijala Srbac Zdravka Čelara bb  78 420 Srbac 

18. Filijala Trebinje Preobraženska bb 89 101 Trebinje 

19. Filijala Zvornik Svetog Save bb  75 400 Zvornik 

20. Šalter KarakajKarakaj bb  75 400 Zvornik 

21. Šalter Čelinac Cara Lazara bb  78 240 Čelinac 

 

 

 

  Bookmark and Share