Auto krediti
 
Auto krediti su namenjeni gradjanima-klijentima za kupovinu novih i polovnih automobila.  

 

 U vreme prolecnog sajma automobila mnoge banke pripremaju posebno atraktivne ponude sa promotivnim uslovima u odnosu na standardnu ponudu. O popularnosti ove vrste kredita govore i rezultati ankete gde  se čak 61% građana izjasnilo kako je zainteresovano i planira da uzme auto kredit u narednom periodu i uglavnom se odlucuju za kredit sa deviznom klauzulom. Razmatrajući uvek aktuelno pitanje – da li je bolje uzeti auto kredit ili vozilo nabaviti preko lizinga, građanima se u mnogo većoj meri preporučuje auto kredit kao povoljnija opcija.  

Banke odobravaju auto kredite u domacoj valuti rsd ili sa deviznom klauzulom; sa ili bez ucesca,visina procentualog ucesca je razlicita, kao i rok otplate kredita, grejs period, visina kamatne stope, starosna granica, potrebna dokumentacija, visina  naknade banke, instrumenti obezbedjenja koji se traze, da li je potrebno kasko osiguranje i drugo. Sve ovo je regulisano poslovnom politikom Banaka i razlikuju se od banke do banke. 

  

      Zbog razlicitih uslova kreditiranja, klijent, ukoliko se odluci za kupovinu automobila, pre nego donese odluku o uzimanju kredita treba da uporedi uslove pod kojima različite banke nude kredite. Kolika je efektivna kamatna stopa i koje su sve naknade uključene u obračun EKS?  Naknade koje su uključene u obračun EKS, izuzev nominalne kamatne stope (NKS) plaćaju se banci uglavnom u periodu do odobravanja kredita, odnosno potpisivanja ugovora o kreditu. Da li je NKS fiksna ili promenljiva? Da li banka obračunava interkalarnu kamatu i u kom procentu? U kojoj valuti je indeksiran kredit? Koje devizne kurseve banka koristi prilikom odobravanja kredita, odnosno plaćanja anuiteta (rate)? Da li je kredit sa učešćem ili depozitom? Koliki su troškovi pribavljanja dokumentacije po pitanju sredstava obezbeđenja kredita? Da li banka zadržava pravo da vrši izmenu određenih uslova kredita nezavisno od volje klijenta, kao i koje uslove može da menja i u kojim situacijama? Da li je ugovorom predviđena prevremena otplata kredita, odnosno smanjenje glavnice i kakvi su uslovi u tim slučajevima (kada se ona može izvršiti, da li se vrši preračun redovne kamate zbog promene perioda otplate kredita i da li i u kom procentu se naplaćuje naknada za prevremenu otplatu, odnosno obračun ostatka duga). Sve te elemente kada sagleda klijent moze da odluci kod koje banke ce uzeti kredit. 

 

Sta je klijentu od dokumentacije potrebno takodje se razlikuje od banke do banke ali uglavnom je potrebno: Profaktura ili Ugovor o kupovini automobila, fotokopija licne karte podnosioca zahteva, potvrda o visini primanja kao i neto obracunski list za poslednja 3 meseca, telefonski racun za poslednji  mesec sa prijavljene adrese, administrativna zabrana podnosioca zahteva, vinkulirana polisa kasko osiguranja sa osiguranim rizikom od kradje, ugovor o zalozi za vozilo koje je predmet kreditiranje, blanko menica korisnika kreditai dr. 

 

 

  

  Bookmark and Share