Atlas banka Podgorica

 

 

 

 

Sedište: Podgorica  

Osnovana: 2002.godine 

Broj ekspozitura: 22 

Broj bankomata: 25 

Call centar: +382 20 407 268 

Email: info@atlasbanka.com 

Website: www.atlasmontbanka.com

 

Atlas banka je član Atlas Grupe, osnovana je 2002.godine i spada u vodeće poslovne banke u Crnoj Gori. Prva je finansijska institucija na crnogorskom tržištu, a ujedno i jedina koja izdaje VISA i MASTER Card platne kartice u paketu. Atlas banka je savremena bankarska institucija koja posluje po veoma visokim bankarskim standardima čime je sebi omogućila da postane pouzdan finansijski partner. Uspešno obavljanje svim bankarskim poslovima ostvaruje zahvaljujući izuzetno mladom kadru punom znanja. Atlas banka se razvija u pravcu ostvarivanja dobrih odnosa sa stanovništvom i privredom, obavlja platni promet u zemlji i inostranstvu, a takođe razvija i poslove sa platnim karticama.  

Atlas banka ima ideju da stipendira one koji su tokom studija postigli izuzetne rezultate. Trude se da poštuju međunarodne standarde i da pruže bezrezervnu podršku svojim klijentima. Cilj joj je da postane najuspešnija finansijska institucija u Crnoj Gori. 

Poslovnice: 

1. Plevlja   Skerlićeva 10  +382 52 300 364 

2. Žabljak  Narodnih heroja bb  +382 52 361 366 

3. Bijelo Polje  Tomaša Žižića 18  +382 50 432 488 

4. Mojkovac  Mališe Damjanovića bb  +382 50 472 204 

5. Kolašin  Vukmana Kruščića bb  +382 20 860 870 

6. Berane  Trg 21.jul bb  +382 51 233 311 

7. Rožaje  Maršala Tita br.1  +382 51 270 058 

8. Andrijevica  Branka Deletića bb +382 51 243 487 

9. Plav  Racina bb +382 51 251 562 

10. Nikšić  Srdara Sćepana S/70  +382 40 247 144 

11. Herceg Novi  Njegoševa 5  +382 31 321 130 

12. Herceg Novi  Mića Vavića br 1 +382 31 322 290  

13. Kotor  Benovo 584  +382 32 323 780 

14. Tivat  Ul.Palih boraca br.2 +382 32 670 565 

15. Podgorica Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 117  +382 20 407 916 

16.     - II -    Novaka Miloševića bb  +382 20 210 920 

17.     - II -    Ulica Slobode 62  +382 20 408 200 

18.     - II -    Stanka Dragojevića 4  +382 20 406 111 

19.     - II -    Vaka Đurovića bb  +382 20 407 285 

20. Budva  Slovenska obala 113  +382 33 401 860 

21. Bar  Maršala Tita bb  +382 30 318 135 

22. Ulcinj  Braće Fracheri bb  +382 30 401 376 

 

Bankomati:   

  

1. 

Filijala Atlas Banke, Bulevar Sv. Petra Cetinjskog 117 

Podgorica 

2. 

Šalter Atlas Banke, ul. Slobode 

3. 

Šalter Atlas Banke, Golubovci bb 

4. 

Filijala Atlas Banke, Slovenska obala 13 

Budva 

5. 

Hotel Montenegro Stars, Bečić i 

6. 

Hotel Queen of Montenegro, Bečić i 

7. 

Hotel Blue Star, Budva 

8. 

Hotel Petro - Monte Casa, Petrovac 

9. 

Hotel Palas, Petrovac 

10. 

Filijala Atlas Banke, Maršala Tita bb 

Bar 

11. 

Hotel Princess 

12. 

Filijala Atlas Banke, Trg 21. jul bb 

Berane 

13. 

Filijala Atlas Banke, ul.Tomaša Žižića 1 8 

Bijelo Polje 

14. 

Ekspozitura Atlas Banke, ul.Racina bb 

Plav 

15. 

Filijala Atlas Banke, Njegoševa 5 

Herceg Novi 

16. 

Meljine Kompleks 

17. 

Filijala Atlas Banke, ul. Benovo 584 

Kotor 

18. 

Restoran" Risan "- Obala Vasa Đuričkovića b.b., Risa n 

19. 

Šalter Atlas Banke, Trg Vukmana Kruščića b b 

Kolašin 

20. 

Ekspozitura Atlas Banke, ul. Mališe Damjanovića b b 

Mojkovac 

21. 

Filijala Atlas Banke, ul. Serdara Šćepana S/7 0 

Nikšić 

22. 

Filijala Atlas Banke, ul. Skerilićeva 1 0 

Pljevlja 

23. 

Filijala Atlas Banke, ul.Trg od kulture bb 

Tivat 

24. 

Šalter Atlas Banke, ul.Narodnih Heroja bb 

Žabljak 

25. 

Filijala Atlas Banke, ul.Braće Frasheri b b 

Ulcinj 

    

 

 

  Bookmark and Share